La décision

Lors de l’audition du 18 juin 1997, le ministre Delcroix déclare : " Lorsque, dans la soirée du 7 avril, nous commencions à nous faire une idée de la situation, le souci unanime du gouvernement était de retirer les troupes. La décision de retrait n’a été prise que le 15 avril " (107c).

Quoi qu’il en soit, dès la seconde réunion du conseil du cabinet restreint, le 8 avril, le Premier ministre résume une situation qu’il considère d’une manière très pessimiste et, comme on l’a vue plus haut, " met en question la participation (belge) à la MINUAR " tout en demandant un élargissement du mandat ". Lors de sa dernière audition, le Premier ministre a affirmé que " notre intention (de retirer les casques bleus belges) était clairement formulée à l’avant veille de la rencontre (du ministre Claes avec Boutros Ghali) à Bonn ", c’est-à-dire le 10 avril (108c).

Le 12 avril 1994, le cabinet restreint, en préparation de la rencontre Willy Claes-Boutros Ghali, discute de l’avenir de la MINUAR.

Le cabinet décide que " le ministre des Affaires étrangères est chargé de remettre en question, auprès des Nations Unies, la poursuite de la participation des troupes belges à la MINUAR, et ce, vu que les accords d’Arusha ne sont plus respectés et que les conditions générales d’une opération des Nations Unies ne sont plus remplies. Le ministre Claes doit demander formellement à Boutros-Ghali de faire rapport aux Nations Unies, comme le prévoit la résolution 909. La MINUAR est actuellement devenue sans objet et un renforcement du mandat et des effectifs sont des options peu réalistes. Les Nations Unies devraient se contenter d’un rôle d’observation en attendant des temps meilleurs " (109c).

Les arguments invoqués au cours de la réunion ont été résumés de la manière suivante par le ministre Claes : " Welke argumenten schoof de Belgische regering naar voren ? Ten eerste, elke basis voor de toepassing van de Arusha-akkoorden is stukgeschoten. De algemene voorwaarden voor het vervullen van een peace-keeping-opdracht van de VN wordt niet langer voldaan. Het gevaar voor nieuwe dodelijke ongelukken met blauwhelmen in het algemeen, maar in het bijzonder met Belgische blauwhelmen, is niet denkbeeldig. Reeds op 8 april schreef Boutros Ghali in een brief aan de Veiligheidsraad dat de evacuatie van de burgers, en meer specifiek van het burgerlijk VN-personeel, onvermijdelijk was geworden.

Het kernkabinet maakte uit de demarches die onze ambassadeur Noterdaeme had kunnen doen bij de Verenigde Naties in New York en bij de leden van de Veiligheidsraad op dat was niets nieuw ; wij wisten dat in feite al dat er voor de Veiligheidsraad geen sprake was om het mandaat hoofdstuk 6, peacekeeping, te veranderen in een mandaat hoofdstuk 7.

Bovendien werd vastgesteld en dat bleek uit de verslagen die wij kregen via onze ambassade en via Landsverdediging dat de blauwhelmen niet bij machte waren de situatie terug onder controle te krijgen.

Vandaar dat de Belgische regering tot de conclusie kwam dat men het best tot nader order de Angolese formule zou toepassen. Met andere woorden, voorlopig het mandaat terugplooien tot een gewone observatiepost, zoals dat in Angola was gebeurd, en de diplomaten aan het werk zetten om de partijen terug aan tafel te krijgen.

Bovendien werd het anti-Belgisch klimaat zeer ernstig genomen : het hield een dubbel gevaar in voor de Belgische blauwhelmen en de Belgische burgers. Dit werd bevestigd door het bericht nr. 633 dat op 8 april toekwam. De leden van de commissie kennen overigens deze telex. Via de Franse ambassadeur bij de Verenigde Naties moesten we vernemen dat de Rwandese ambassadeur België verantwoordelijk had gesteld voor de aanslag op het vliegtuig.

De situatie werd dus meer dan bedenkelijk. Vandaar dat onze militaire autoriteiten generaal Charlier trouwens reeds als mogelijkheid opperden een evacuatie via Tanzanië, eerder dan een evacuatie via de lucht. Op dat ogenblik was het immers duidelijk dat zelfs de blauwhelmen niet meer bij machte waren het vliegveld in Kigali te controleren. De pistes waren op dat ogenblik trouwens geblokkeerd door de presidentiële garde " (110c).

Au cours de la journée du 12 avril, M. Claes rencontre M. Boutros Ghali à Bonn et un télex 181 est envoyé à l’ambassade belge à Washington pour expliquer la position belge.

Dans ce télex, le ministère exprime son opinion selon laquelle les accords d’Arusha ont définitivement échoués. Puisqu’Arusha constituait la raison d’être de l’opération MINUAR, cette mission devient sans objet pour la Belgique. " Pour la Belgique, il est évident que la poursuite de l’opération MINUAR est devenue sans objet. Il est donc hors de question que la Belgique participe à une opération MINUAR II renforcée ou maintenue dans son format actuel. "

Seule une présence limitée de l’ONU (cf . l’Angola) est encore acceptable.

La Belgique veut retirer ses troupes aussi rapidement que possible et menace même de renoncer à l’avenir à toute participation à des missions de paix.

" Pour sa part, la Belgique souhaite d’autant plus retirer son contingent de Casques bleus du Rwanda que celui-ci a été durement touché par les événements (massacre de 10 soldats) et qu’en raison de la propagande d’une faction politique extrémiste, les ressortissants belges sont à présent particulièrement menacés. Toute aggravation du bilan des pertes belges pourrait éloigner pour très longtemps notre pays de toute participation à des OMP. "

M. Claes résume ainsi sa rencontre avec le Secrétaire général :

" De heer Boutros Boutros Ghali was al enkele dagen in Europa en ik kan mij dan ook perfect indenken dat hij op dat ogenblik niet op de hoogte was van alle details van de situatie. Ik heb hem het volgende gezegd : " Het loopt volkomen fout ; in onze optiek heeft de UNAMIR-opdracht geen waarde meer. Er bestaat een diplomatiek en politiek vacuüm, het Arusha-proces is kapot geschoten. De regering is gevlucht ; alle ambassades zijn gesloten. Het staakt-het-vuren heeft geen stand gehouden. Het FPR rukt met versterking verder op naar Kigali en geeft ons nog 48 uur de tijd om te evacueren. " De UNAMIR is machteloos en heeft zich teruggetrokken op de luchthaven. Ik heb er zelfs aan toegevoegd dat hij zelfs een deel van zijn troepen kwijt was. Ik wist via een Belgische militaire bron, dat Bengalese of Ghanese troepen op de vlucht waren geslagen voor het geweld. Verder heb ik aan de heer Boutros Boutros Ghali gezegd dat zelfs onze ambassade geen telefonische verbindingen meer had met zijn militair commando en dat dit alleen nog via Intersat New York kon communiceren met diplomaten. Een derde element in mijn betoog verwees naar het anti-Belgisch klimaat. België werd verantwoordelijk gesteld voor het neerhalen van het presidentieel vligtuig ; het zou pro-FPR zijn. Men had het gemunt op de Belgische troepen. Het risico was dus niet denkbeeldig dat, als onze blauwhelmen niet worden teruggetrokken, er nog para’s zouden sneuvelen. Bovendien liepen andere UNAMIR-troepen praktisch dezelfde gevaren als de Belgen omdat ze in Kigali dreigden gekneld te raken tussen de twee strijdende groepen. Ik heb de heer Boutros Boutros Ghali gezegd : " U weet beter dan ik dat een versterking van het mandaat er niet in zit. Het is ons oordeel dan u er beter aan doet alle UNAMIR-troepen wijselijk terug te trekken, vooraleer er nieuwe slachtoffers vallen. In elk geval, dat moet ik u melden in naam van de Belgische regering, kunnen de Belgische troepen niet blijven. Wij overwegen een terugtrekking via Tanzanië over de grond omdat de risico’s van een luchtevacuatie veel te groot zijn. In de telex, waar verslag wordt gegeven over deze ontmoeting en dat opgesteld werd door de heer Van Daele, kunt u lezen dat de heer Boutros Boutros-Ghali gezegd heeft : " Je partage votre analyse. " Hij zei mij dat hij wel het verslag van generaal Dallaire diende af te wachten vooraleer hij rapport kon uitbrengen aan de Veiligheidsraad. Hij gaf mij de raad inmiddels diplomatieke demarches in die richting te doen via de leden van de Veiligheidsraad en de troepenleveranciers. Dit is in het kort de weergave van het gesprek dat ik met de heer Boutros Boutros-Ghali had in Bonn tijdens die fameuze nacht. De heer Boutros Boutros-Ghali had wel zijn twijfels over mijn mededeling alsof een deel van de UNAMIR-troepen op de vlucht waren. Hij zou het controleren en mij de volgende ochtend opbellen. ’s Anderendaags ochtend belde hij mij op en zei : " Met alle respect, maar ik denk dat uw gegevens fout zijn. Je crois que vous ne disposez pas de tous les renseignements. Le général Dallaire dispose encore de toutes ses troupes. " Diezelfde avond, ik meen dat Boutros Ghali intussen in Barcelona of Madrid verbleef, belde hij mij opnieuw op. Hij heeft mij toen gezegd : " Je dois partiellement revenir sur ma communication de ce matin et je dois avouer que plusieurs de vos données ont été confirmées entre-temps par ma cellule, à New York. " (111c)

Ce récit est similaire au rapport que le ministre des Affaires étrangères a fait de l’entretien avec Boutros Ghali à Bonn le 12 avril 1994 ; au point 3, il signale que le Secrétaire général des Nations unies partage le point de vue belge. " Je partage votre analyse " fut, selon le rapport, la réaction du Secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros Ghali (112c).

La réaction de l’ONU

Mais dans son compte-rendu des événements, le Secrétaire général déclare :

" I voiced my disagreement and asked that the Belgian troops at least leave their heavy weapons in Rwanda so they could be used by other UNAMIR contingents.

It was my view, which I communicated to the Security Council, that the continued discharge by UNAMIR of its mandate would become untenable unless the Belgian contingent was replaced by other, equally well-equiped troops, or unless the Government of Belgium reconsidered its decision. " (113c)

Le secrétaire général estime en effet que les troupes de la MINUAR ont leur utilité sur le terrain, même si leurs possibilités sont limitées.

" The mission possessed neither the mandate nor the force to coerce the two sides into ending the violence. "

Mais leur présence a un sens :

" UNAMIR dedicated itself to efforts to secure a cease-fire ; protect civilians and United Nations Staff, as far as was possible ; rescue individuals and groups trapped in the fighting ; and provide humanitarian assistance. Within days, thousands of civilians sought refuge in and around United Nations positions. UNAMIR attempted to offer protection and provide food, supplies and medical care to these groups. " (114c)

M. Brouhns pense que cette contradiction peut s’expliquer de la manière suivante :

" (...) rencontre Claes-Boutros, où on expose le point de vue belge ; on croit comprendre, à Bruxelles, que Boutros partage ce point de vue, et puis il y a cette lettre qui arrive, et qui dit " sans les Belges, la MINUAR ne peut pas exercer effectivement sa tâche, et donc son mandat deviendra intenable. Il faut que la Belgique soit remplacée par un bataillon de qualité équivalente, ou que le Gouvernement belge reconsidère sa décision de retirer son contingent. " Y-a-t-il contradiction entre cela et l’information que j’ai reçue de Bruxelles sur cette entretien Claes-Boutros, je dirais pas nécessairement. Au fond, Boutros tire les conséquences radicales de la décision du Gouvernement belge. " (115c)

La lettre du 13 avril, que M. Boutros Ghali avait promis d’adresser au Conseil de sécurité et dans laquelle il fait rapport de sa conversation avec M. Claes, sème la consternation dans les milieux diplomatiques belges.

Elle indique de manière sincère les conséquences de la décision belge :

" He (= Claes) informed me that the Government of Belgium has decided to withdraw its contingent serving with UNAMIR at the earliest possible date. In the light of the decision by the Government of Belgium, it is my assessment that it will be extremely difficult for UNAMIR to carry out its tasks effectively. The continued discharge by UNAMIR of its mandate will become untenable unless the Belgian contingent is replaced by another, equally well equipped contingent or unless the Government of Belgium reconsiders its decision to withdraw its contingent. In these circumstances, I have asked my Special Representative and the Force Commander to prepare plans for the withdrawal of UNAMIR, should this prove necessary, and send their recommendations to me in this regard. " (116c)

Dans son témoignage, M. Brouhns décrit comme suit les réactions à cette lettre :

" Au fond, M. Boutros tire les conséquences absolues de la décision du Gouvernement belge et, en responsable d’une organisation internationale, dit : " puisque les Belges s’en vont et que je me rends compte que je ne pourrai pas les remplacer, j’en tire toutes les conséquences ". Évidemment, cela n’a pas été dit de manière fort élégante et agréable pour le Gouvernement belge. " (117c)

Le Conseil de sécurité n’acceptera pas cette formulation et estimera qu’il faut en trouver une autre.

Au cours des consultations du Conseil de sécurité du 14 avril, le secrétaire général et son conseiller spécial se disent une nouvelle fois opposées à un retrait global de la MINUAR :

" An option I viewed as neither advisable as faisable. " (118c)

La réaction des militaires sur place, l’état-major et les troupes

Le général Dallaire s’opposait à la cessation de l’opération. Quant au colonel Marchal, il fait état dans son rapport confidentiel de mai 1995, des conversations qu’il avait eues en tant que chef de la MINUAR pour le secteur de Kigali avec le représentant spécial des Nations unies, M. Booh Booh, et son conseiller, M. Khan : " Je conserve un pénible souvenir de l’entrevue au cours de laquelle j’ai communiqué (...) que le Gouvernement belge avait décidé de retirer son contingent, suite à l’assassinat de dix de ses Casques bleus.

La réponse (...) fut cinglante et je ne suis pas prêt de l’oublier : parce que la Belgique a eu dix morts, elle se fout pas mal (textuel) des milliers de noirs qui vont être assassinés. " (119c)

Le colonel Marchal a exprimé avoir été déçu par la décision de retrait prise par le gouvernement.

De nombreux militaires, qui ont été entendus par la commission, ont confirmé que, même s’il est vrai qu’ils avaient été fortement impressionnés par l’assassinat de leurs camarades, ils étaient certainement en mesure, d’un point de vue psychologique, de rester sur place et d’intervenir pour éviter les massacres.

Parmi ces militaires, la commission a notamment entendu le premier caporal-chef Pierard, qui a déclaré :

" Évidemment nous étions très déçus de ne pas être intervenus. Mais je ne crois pas que cela ait pu diminuer le potentiel combatif, au contraire. " (120c)

L’adjudant Boequelloen a lui aussi confirmé cette affirmation :

" Je confirme. En ce qui me concerne, je ne voulais pas retourner parce que nous avions perdu dix compagnons et il fallait continuer à travailler. " (121c)

Les hommes sur le terrain étaient donc très certainement disposés à rester, et l’on ne peut dès lors justifier le retrait des Casques bleus belges en invoquant le " moral " du contingent belge.


Source : Sénat de Belgique