ولترشبکه
موضوعات

آمریکا: دولت بوش

بنآن سانسور گزارش سنا در مورد شکنجه را تایید نمود 3 فوريه 2014
استماع جان برنآن، رییس سی آی ای توسط کمیسیون اطلاعاتی سنا بتاریخ 29 جنوری 2014، باعث بگو مگو های داغ با سناتور های دموکرات گردید.
اینها ادعا کردند تا اجازه گزارش 6300 رویه، مربوط سال 2012، را در مورد اعمال شکنجه در دوران اداره بوش پسر دریافت نمایند. شبکه ولتر خواننده گان خویش را در مورد جهات شوک دهنده آنچه که افشا شده است، قبلا اطلاع داده بود، یعنی : تطبیق شکنجه برای اخذ اعتراف از افراد، عمومی ساختن این شیوه شکنجه بالای بیشتر از 80000 قربانی و دخالت شخصی افراد بالا رتبه در آن .
آقای برنآن با اظهار این که گزارش نامبرده حاوی تفسیر های نادرست میباشد، (...)
 
کولین پاول از اتهاماتی که به عراق وارد دانسته بود پاریس (فرانسه) | 12 سپتامبر 2005
در مصاحبۀ مهمی با شبکۀ پخش رسانه ای آمریکا ABC، ژنرال کولین پاول رسماً آنچه را که در سازمان ملل متحد در مورد حضور سلاح های کشتار جمعی در عراق مطرح کرده بود را قابل تأسف دانست. بی گمان این موضوع پروندۀ او را لکه دار خواهد کرد. وزیر سابق امور خارجه اعتراف کرد که سخنرانی او در مقابل شورای امنیت تنها برای تأیید اعتبار اتهاماتی بود که از سوی دولت مطرح شده بود و سرویس های اطلاعاتی «بخوبی عمل نکرده» بودند.
علاوه بر این او اضافه کرد که هرگز رابطه ای بین عراق و عملیات تروریستی 11 سپتامبر و یا بین صدام حسین و اسامه بن لادن نیافته است.
او در عین حال اعتراف که « من (...)