استماع جان برنآن، رییس سی آی ای توسط کمیسیون اطلاعاتی سنا بتاریخ 29 جنوری 2014، باعث بگو مگو های داغ با سناتور های دموکرات گردید.

اینها ادعا کردند تا اجازه گزارش 6300 رویه، مربوط سال 2012، را در مورد اعمال شکنجه در دوران اداره بوش پسر [1] دریافت نمایند. شبکه ولتر خواننده گان خویش را در مورد جهات شوک دهنده آنچه که افشا شده است، قبلا اطلاع داده بود، یعنی : تطبیق شکنجه برای اخذ اعتراف از افراد، عمومی ساختن این شیوه شکنجه بالای بیشتر از 80000 قربانی و دخالت شخصی افراد بالا رتبه در آن [2].

آقای برنآن با اظهار این که گزارش نامبرده حاوی تفسیر های نادرست میباشد، مخالفین خویش را در مورد این نشریه بار دیگر مطلع ساخت.


[1] « سنا در افشای حقیقت در مورد اعمال شکنجه توسط ایالات متحده متردد است »، شبکه ولتر، 8 مارچ 2013.
http://www.voltairenet.org/article177802.html
[2] رجوع شود به دوسیه ما.
http://www.voltairenet.org/mot91.html?lang=fa

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی