ولترشبکه

بنآن سانسور گزارش سنا در مورد شکنجه را تایید نمود

+

استماع جان برنآن، رییس سی آی ای توسط کمیسیون اطلاعاتی سنا بتاریخ 29 جنوری 2014، باعث بگو مگو های داغ با سناتور های دموکرات گردید.

اینها ادعا کردند تا اجازه گزارش 6300 رویه، مربوط سال 2012، را در مورد اعمال شکنجه در دوران اداره بوش پسر [1] دریافت نمایند. شبکه ولتر خواننده گان خویش را در مورد جهات شوک دهنده آنچه که افشا شده است، قبلا اطلاع داده بود، یعنی : تطبیق شکنجه برای اخذ اعتراف از افراد، عمومی ساختن این شیوه شکنجه بالای بیشتر از 80000 قربانی و دخالت شخصی افراد بالا رتبه در آن [2].

آقای برنآن با اظهار این که گزارش نامبرده حاوی تفسیر های نادرست میباشد، مخالفین خویش را در مورد این نشریه بار دیگر مطلع ساخت.


[1] « سنا در افشای حقیقت در مورد اعمال شکنجه توسط ایالات متحده متردد است »، شبکه ولتر، 8 مارچ 2013. http://www.voltairenet.org/article1...
[2] رجوع شود به دوسیه ما. http://www.voltairenet.org/mot91.ht...

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.