Na podstawie rezolucji 2254, deklaracji końcowej w Monachium [1], deklaracji wiedeńskich, komunikatu z Genewy, Biały Dom i Kreml porozumieli się ws. tymczasowego zaprzestania działań wojennych w Syrii [2].

Wszystkie grupy, które chcą czerpać korzyści z tego porozumienia, muszą się zgłosić najpóźniej do piątku, 26 lutego o godzinie 10 UT (co odpowiada 12 godzinie w Syrii). Stany Zjednoczone i Biały Dom opracują dokładną mapę, przedstawiającą wojska zainteresowane wzięciem udziału w tym rozejmie oraz chcące z niego korzystać. Zawieszenie broni wchodzi w życie w piątek, 26 lutego, o 22 godz. TU (tzn. 24 godz. W Syrii).

Zawieszenie broni nie obejmuje grup lub osób, wpisanych przez ONZ na listę organizacji terrorystycznych.

Między Białym Domem i Kremlem utworzono bezpośrednie połączenie telefoniczne w celu zrealizowania tego porozumienia.

Uczestnicy zobowiązują się do:
 zastosowania rezolucji 2254 Rady Bezpieczeństwa [3], włącznie z jej głównymi założeniami politycznymi;
 nieużywania broni z wyjątkiem obrony własnej i w adekwatny sposób;
 niepodejmowania działań służących poszerzeniu swojego terytorium na rzrecz innych sygnatariuszy zawieszenia broni;
 umożliwienia swobodnego przepływu pomocy humanitarnej do wszystkich potrzebujących grup ludności.

Tłumaczenie
Mira

[1Statement of the International Syria Support Group”, Voltaire Network, 12 February 2016.

[2Cessation of Hostilities in Syria”, Voltaire Network, 22 February 2016.

[3« Résolution 2254 (Plan de paix pour la Syrie) », Réseau Voltaire, 18 décembre 2015.