Uslararası Voltaire İletişim Ağı, uluslararası ilişkilerin analizinde uzmanlaşmış, Fransız aydın Thierry Meyssan’ın girişimiyle kurulmuş, bağlantısız bir basın iletişim ağıdır.

Çeşitli siyasi aile, toplumsal çevre ve kültür kökenli Voltaire İletişim Ağı üyeleri, kendilerini 1955 yılındaki Bandung Konferansı sırasında anılan on ilkeyle tanımlıyorlar.
1) Birleşmiş Milletler Anlaşmasının hedef ve ilkelerine uygun olarak temel insan haklarına saygı;
2) Tüm ulusların egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı;
3) Tüm ırkların eşitliğinin ve büyük ya da küçük tüm ulusların eşitliğinin tanınması;
4) Diğer devletleri içişlerine müdahale etmeme ve karışmama;
5) Birleşmiş Milletler Anlaşmasına uygun olarak her bir ulusun bireysel ya da toplu olarak kendini savunma hakkına saygı;
6) Süper güçlerin kendi çıkarlarına hizmet etmeye yönelik ortak savunma düzenlemelerine başvurmasını; bir gücün diğerleri üzerinde baskı uygulamasını reddetme;
7) Bir devletin siyasal bağımsızlığı ya da toprak bütünlüğüne karşı eylem ya da saldırı tehdidinde bulunma ya da güç kullanmaktan kaçınma;
8) BM sözleşmesine uygun olarak, bütün uluslararası çatışmalarıni müzakere ya da uzlaşma, mahkemeler önünde hakemlik ya da çözüm gibi barışçıl yöntemlerle çözülmesi;
9) Karşılıklı çıkarların ve işbirliğinin teşvik edilmesi;
10) Adalet ve uluslararası yükümlülüklere saygı.

Voltaire İletişim Ağı, belirli bir ideoloji ya da dünya görüşünü yaymayı değil, ama okuyucularının eleştirel bakışını geliştirmeyi amaçlıyor. İnanç, kanaatlerin dayanakları üzerinde düşünmeye öncelik veriyor.

Yasal Notlar

Uluslararası Voltaire İletişim Ağı bu internet sitesinin yayıncısıdır. Thierry Meyssan onun yayın müdürü ve yasal sorumlusudur.

Réseau Voltaire
c/o Thierry Meyssan
23, rue Antigna
45000 Orléans
France

RSS

 عربي
 Čeština
 Deutsch
 Ελληνική
 English
 Español
 فارسى
 Suomi
 Français
 Italiano
 Nederlands
 Norsk
 Polski
 Português
 Română
 Русский
 Türkçe
 中文

Haftalık haber bülteni

 عربي
 Čeština
 Deutsch
 Ελληνική
 English
 Español
 فارسى
 Suomi
 Français
 Italiano
 Nederlands
 Norsk
 Polski
 Português
 Română
 Русский
 Türkçe
 中文