Facebook har kunngjort at dei har sperra dei engelskspråklege kontoane til den pan-amerikanske fjernsynskanalen TeleSur.

Den 7. august 2018 koordinerte Facebookdirektør Mark Zuckerberg personleg, saman med Apple, Google, Spotify og YouTube (men ikkje Twitter), slettinga av Alex Jones- og Infowars-kontoar grunna «konspirasjon». Han vil i tillegg undertrykke «kommunistisk propaganda» (sic).

Grunnlagt etter president Hugo Chávez sitt initiativ, var TeleSur ein offentleg døgnkontinuerleg nyheitskanal, delt av Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Uruguay og Venezuela. Men dei siste åra har Argentina og Ecuador trekt seg ut.

I 2005, etter Akse for fred-kongressen som Thierry Meyssan organiserte i Brussel, førestilte TeleSur – den gong under leiing av Aram Aharonian – seg ein partnarskap med Al-Jazeera. Men det var på dette tidspunktet at Qatar-kjeden endra si redaksjonelle linje til å bli talerøyret til Den muslimske brorskapen. Sidan den gong har ein avtale blitt slutta med Angola, Guinea Bissau og Mosambik om program på portugisisk, og ei programutveksling blir gjort med den libanesiske kanalen Al-Mayadeen.

TeleSur produserer også informasjon på engelsk som Mark Zuckerberg vil eliminere frå nettet. Det er verkeleg viktig for USAs Latin-Amerika-kommando (US SouthCom) å hindre styresmaktene i Venezuela i å kommunisere sitt syn på krisa dei er ramma av til folket i USA [1].

Under åtaket på noverande Serbia i 1999 bomba NATO jugoslavisk televisjon. Under åtaka på Afghanistan og Irak hadde president Bush planar om å bombe Al-Jazeera i Qatar, men den britiske statsministeren, Tony Blair, annonserte at han ville ta over kjeden saman med Den muslimske brorskapen. Under det israelske åtaket på Libanon i 2006 fordømde vestlege statar Hizbollah-kjeden Al-Manar, og IDF bomba han. I 2011 bomba NATO den nasjonale kanalen i Libya.

Oversettelse
Monica Sortland

[1The United States "Master Stroke" against Venezuela”, by Stella Calloni, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 17 May 2018.