Den 13 august i år forsikret den britiske utenriksministeren Jeremy Hunt til underhuset at han beklaget at avstemningen som ble holdt i parlamentet i 2013 gikk imot en militær intervensjon mot «Assad-regimet» (sic).

Til tross for dette, ifølge The Times fra 21 august, vil den britiske regjeringen redusere sine støtte-programmer i «opprørs-kontrollerte» områder i Syria.

Storbritannia finansierer ennå lokale samfunn i Idlib regionen. Faktum er et dette området er okkupert av jihadister som har kommer fra hele landet. Hver lokalitet er drevet av forskjellige væpnede grupper som ofte slåss mot hverandre.

Tyrkia, UK og Frankrike skaffer alle de forsyninger de måtte trenge. Det viktigste er at den tyrkiske hæren og det britiske SAS (luftvåpenets spesialstyrker) i realiteten okkuperer hele regionen.

Imens forbereder Syria og Russland å storme jihadistene.

Oversettelse
Jostein Bjørkemo

titre documents joints


Letter by Jeremy Hunt
(PDF - 671.1 kio)