Syria ble forvandlet til en slagmark for nasjoner fra hele verden. Det var hvor USA og Russland sto overfor hverandre. Den 20. desember 2018 bestemte Washington seg for å trekke seg uten kompensasjon.
Denne datoen vil bli husket i verdens historie som den viktigste siden 26. desember 1991 (oppløsning av Sovjetunionen). I 27 år var verden unipolar. USA var da verdens største økonomiske og militære makt, og mestret alene alle hendelser.

For tre år siden, tatt igjen av Kina, mistet de sin økonomiske status. Deretter tapte de ledelsen som konvensjonell militærmakt foran Russland. De har mistet rangen som den fremste kjernefysiske makten nå som de står overfor russiske hypersoniske våpen.

President Trump og General Mattis har holdt sine løfter om å kutte USAs støtte til jihadistene, samt løftet om å trekke tilbake sine tropper fra begge sider i Syria og Afghanistan. For Mattis imidlertid, representerer slutten av anti-Daesh-koalisjonen som forener 73 nasjoner sammen med USA, forstadiet for oppløsningen av NATO. Som soldat kan han ikke akseptere risikoen for å miste allianser. Tvert imot sier president Trump at USAs fall ikke tillater dem å føre krig, uansett hva det måtte være. Det er umulig å kommandere de allierte styrker, og det haster å etablere den amerikanske økonomien.

Trumps beslutning er frukten av gjennomtenkt refleksjon

I etterkant av beslutningen om å trekke tilbake tropper fra Syria reiste den russiske visestatsministeren Yuri Borissov til Damaskus, som leder landets militære industrielle kompleks. Til dette formål har Borissov et eget budsjett, som er utenfor vestlig kontroll og fremgår ikke i det offisielle statsbudsjettet. Det er satt betingelser for gjenoppbygging og fremtidige økonomiske relasjoner, som bare vil gjennomføres i rubler, gjennom en spesiell bank, uavhengig av dollaren.

Som følge av denne beslutningen reiste et arabisk statsoverhode til Damaskus, Omar el-Bashir. Sudans president representerte sine kolleger fra USA, Saudi-Arabia og Qatar. Så snart han hadde informert president Trump om sitt møte med president Bashar al-Assad, ble kunngjøringen om den amerikanske tilbaketrekningen gjort.

En plan for reintegreringen av kurdiske krigere i den syrisk-arabiske hæren ble diskutert med Irans hjelp. Noe som visstnok skal gjøres med inngrep av den viktigste irakiske shiitiske militsen.

På samme tid har ikke århundrets deal blitt kunngjort, men den er allerede startet. Hamas kjemper ikke lenger mot Israel, men finansieres nå av dem via Qatar. Det hashemitiske monarkiet må akseptere avgjørelse over palestinerne med risiko for å bli forstyrret av dem. I løpet av de neste årene vil apartheidregimet i Tel-Aviv trolig oppleve samme skjebne som Pretoria.

Verden utvikler seg ikke som vi hadde tenkt: fra et unipolært system til et multipolært system. Selvfølgelig består den russisk-kinesiske eurasiske union, men Vesten finnes ikke lenger. Plutselig gjenvinner hver NATO-stat sin uavhengighet. Det er sannsynlig at noen vil ta nye initiativer, i overbevisning om at de vet hva som må gjøres. Det er selvsagt mulig at de nok en gang går til krig mot hverandre.

Alt vi har lært om verden er over. En ny epoke begynner.

Oversettelse
Cubanito
Kilde
Al-Watan (Syria)