Den 7. mai 2021 ble stabssjefen for US Air Force Charles Q. Brown innkalt til å vitne for House Defense Appropriations Subcommittee.

Brown gjorde det klart at US Air Force gradvis har mistet sitt teknologiske overtak. Han peker spesielt på at ISR-(Intelligence, Suveillance and Reconnaissance)systemene ikke har blitt modernisert på mer enn 20 år.

Han har sier at Kina og Russland har studert USAs kriger siden 9/11, og har konkludert med at borgernes rolle er like viktige som det militære.

Enda mer betydningsfullt, mener han, er at om det blir en stor krig i dag, så er det ikke sikkert at De Forente Stater vil vinne den.

General Charles Q. Brown har allerede slått alarm om dette for fem år siden [1].

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no

[1«No Longer the Outlier: Updating the Air Component Structure», Lt Gen CQ Brown Jr., USAF Lt Col Rick Fournier, USAF, Air & Space Power Journal, Vol 30, Issue 1, Spring 2016.