Den polske regjeringen har tatt kontakt med ukrainske opposisjonsledere for å forslå å utplassere en fredsbevarende styrke vest i Ukraina.

Forslaget er ikke uten bakenforliggende motiver.

Faktisk hadde Polen okkupert Vest-Ukraina i mellomkrigstiden (mellom 1. og 2. verdenskrig) for å beskytte området mot bolsjevismen.

Så annekterte de disse områdene, i enighet med Sovjet-Unionen.

Det var under Polens okkupasjon av Vest-Ukraina at banderittene (tilhengere av Stepan Bandera) ble dannet.

I 1934 organiserte Stepan Bandera, på vegne av det tyske Gestapo (som han allerede var medlem av) - henrettelsen av den polske innenriksministeren Bronislaw Pieracki. Han hadde slått ned på ukrainske terrorister av hensyn til et kollektivt ansvar.

Polens initiativ åpnet dørene for at Ungarn og Romania også kun kreve andre deler av Ukraina.

Disse landene bør huske at å utplassere styrker i «fredsbevarende» hensikt ikke nødvendigvis vil utløse NATOs artikkel 5 om kollektivs forsvar.

Det vil si at alliansen ikke automatisk vil mobilisere sine medlemmer dersom disse styrkene skulle komme til å gjøre noen skade.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no