Voltaire Network

Russland tar igjen: Polen og Det Tyske Riket planla deportasjon av jøder så tidlig som i 1938

+

Den tyske rikskansleren Adolf Hitler og den polske ambassadøren Józef Lipski (til høyre på dette bildet).

Da president Putin snakket til Russlands topp-militære offiserer den 24. desember fortalte han at han var blitt oppmerksom på arkivmateriale som de (Sovjetunionen) hadde funnet da Berlin ble tatt i 1945.

Disse dokumentene tydet på at Polen under Marskalk Jósef Pilsudski hadde overveid og planlagt sammen med Det Tredje Riket (Tyskland) deportasjonen av polske og tyske jøder til Afrika.

De (dokumentene) er med all sannsynlighet, knyttet til «Madagaskar planen» som Lipecki-kommisjonen dreide seg om, et utvalg som i felleskap var etablert av de to statene. Planen ble oppgitt i begynnelsen av Den Andre Verdenskrig fordi det ble funnet umulig å transportere jødene dit de ønsket som følge av nærværet til den britiske marinen.

Putin knyttet disse arkiv-bevisene både til den historiske revisjonismen som den nåværende polske regjeringen prøver seg på og til en resolusjon fra EU-parlamentet som gjør Sovjetunionen ansvarlig for Den Andre Verdenskrig.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.