ولترشبکه

فیلم های دستکاری شده از « قتل عام » غوطه

+
JPEG - 14.8 kb

موسسه یی به ریاست مادر اگنز- مریم دو له کغوه اولین فیلم های ویدیویی کشتار غوطه را فهرست کرده است و موفق گردیده تا، زمان ثبت ویدیو فیلمها و همچنان زمانی را که این ویدیو ها بروی شبکه انترنت قرار داده شده اند، تثبیت کند. بررسی این مسایل امکان تثبیت تناقضات و دستکاری های زیر را روشن میسازد :

- غوطه از مدت درازی بدینسو از سکنه تهی گردیده است. در محل بجز اشخاصی که مخالفین را حمایت میکنند و چند تن موسپیدانی که امکانات فرار را نداشتند، کسی دیگری باقی نماند است. حمایت کننده های « مخالفین » تنها نوجوانان و مردان اند. بطور استثنایی تعداد کمی از زنان و اطفال نیز بچشم میخورند.

- در ویدیو فیلمها، قربانیان عمدتا کودکان، چند تن جوان و تقریبا هیچ زنی وجود ندارد، در حالیکه دفتر طبی تثبیت شده در غوطه از تعداد زیادی از زنان کشته شده حرف میزند.

- یک خانمی کودکان خویش را جستجو میکند، اما این خانم در ویدیو فیلمهای که در پنج منطقه مختلف فیلم پری شده اند، دیده میشود، در حالیکه در دو منطقه آنها را مییابد.

- یک شاهدی واکنش خانواده خویش را در برابر بوی گاز حکایت میکند، در حالیکه گاز سارین اصلا بوی ندارد.

- یک عکسی از انقلاب مصر توسط کمیته انقلابی مساکن برزه، برای ثبوت کشتار غوطه ارسال شده بود.

- دو ویدیو، یکی ارسال شده توسط کمیته انقلابی جوبر و دوم توسط کمیته انقلابی حموریه، دو صحنه متفاوت از مرگ یک کودک را به نمایش میگذارند.

- مقایسه چندین ویدیو فیلم باهم، تصور یک صحنه سازی را در ذهن تداعی میکند، چنانچه انتقال همه اجساد در سرویس عاجل عین بیمارستان مشکل و بی معنی به نظر میرسد.

- در حالی که مخالفین از 1466 تن کشته شده حکایت میکنند، ویدیو ها تنها هشت خاکسپاری را نشان میدهند.

حملات شیمیایی در شرق غوطه برای توجیه حق حمایت از مداخله در سوریه، به قلم مادر اگنز- مریم دو له کغوه، نهاد بین المللی برای صلح، عدالت و حقوق بشر، 11 سپتامبر 2013،

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.

ناتو برگرد خانه !
NATO Go Home !
ناتو برگرد خانه !
بوسيله ى تی یری میسان‬
ترکیه به دنبال گسترش قدرت خود
ژئوپولیتیک
ترکیه به دنبال گسترش قدرت خود
بوسيله ى تی یری میسان‬
تفسیر شوآ ( هولوکاست )
تفسیر شوآ ( هولوکاست )
بوسيله ى تی یری میسان‬
معامله ی قرن
معامله ی قرن
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
تغییر رژیم های سیاسی ؟
تغییر رژیم های سیاسی ؟
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
انحراف رفتاری ایران به سمت ایالات متحده و اسرائیل
انحراف رفتاری ایران به سمت ایالات متحده و اسرائیل
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
حیاط خلوت روابط ایالات متحده و ایران
حیاط خلوت روابط ایالات متحده و ایران
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
حالت چندسویه یا حقوق بین الملل؟
حالت چندسویه یا حقوق بین الملل؟
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
شش طرح متضاد نظام جهانی
شش طرح متضاد نظام جهانی
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه