دولت اسلامی

دفتر عدلی

حکم شرعی

سپاس خدا و عزت اسلام بخاطر پیروزی اش،

ذلالت برای مشرکان و تبعیت از شرک (آنهائی که به چند خدا معتقد هستند)،

که عدالت، صلح و رحمت از آن آنانی باشد که خدا آنها را به تیغ شمشیرش روشن و نورانی ساخت.

و وقتی بین آنها فرقه ای پرسید : « چرا قومی را تشویق می کنید که خدا نابودشان خواهد کرد یا به شدت به محازات خواهد رساند؟ شریعت داران پاسخ گفتند : « برای آزادی در گناه در مقابل ارباب جهان الله، و شاید که از الله بترسند»al-Araf (163) (اعراف 163) [1].

رؤسای مسیحیان و طرفدارانشان از تاریخ احظاریه مطلع شدند تا تبعیت خود را از خلیفه در ولایت نینوا تأیید کنند، ولی نشنیده گرفتند و در ساعت مقرر حضور نداشتند. به همین علت بر اساس حکمی که صادر شده است، سه گزینش خواهند داشت :

— اسلام (برای گرویدن)

— پرداخت جزیه (مالیات خاص بی ایمانان)

—اگر نپذیرند، هیچ راه حلی بجز مرگ به ضرب شمشیر وجود ندارد.

شاهزادۀ مؤمنان، خلیفه ابراهیم – که رحمت الاهی با او باشد – به آنها اجازه می دهد که از طریق الخلافه تا تاریخ ظهر 21 رمضان 1435 (19 ژوئیه 2014). پس از این تاریخ، تنها شمشیر بین ما خواهد داد.

افتخار خداوندگار، و پیغمبرش و مؤمنانی که ریاکاران نشناختند.

ترجمه توسط
حمید محوی

[1در اینجا اشتباهی صورت گرفته زیرا سورۀ 164 است و نه 163