W. Putin: Szanowni koledzy!

Przed chwilą otrzymałem komunikat o tym, że dziś rano, kilka godzin temu miało miejsce wydarzenie, na które nie tylko czekaliśmy, ale i dla przybliżenia którego dużo robiliśmy: podpisano trzy dokumenty. Pierwszy dokument [to porozumienie] między rządem syryjskim i zbrojną opozycją o zawieszeniu broni na terytorium Syryjskiej Republiki Arabskiej. Drugi dokument, to opisanie środków kontroli reżimu zawieszenia broni. I trzeci dokument, to oświadczenie o gotowości do rozpoczęcia rozmów pokojowych w sprawie unormowania sytuacji w Syrii.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych były w ciągłym kontakcie z naszymi partnerami w Damaszku i w innych stolicach, bardzo wielką pracę wykonały one wspólnie z partnerami z Turcji.

Jak wiadomo, całkiem niedawno odbyło się trójstronne spotkanie ministrów spraw zagranicznych Rosji, Turcji i Iranu w Moskwie, gdzie te trzy kraje zobowiązały się nie tylko do kontrolowania, ale i do zagwarantowania procesu pokojowego unormowania sytuacji w Republice Syryjskiej.

Chciałbym Panów prosić o przedstawienie analizy tego, co się teraz dzieje, w jakim miejscu jesteśmy, a potem porozmawiamy o najbliższych zadaniach w sprawie docelowego unormowania kryzysu syryjskiego, mając na uwadze to, że wszystkie osiągnięte porozumienia – co wspólnie dobrze rozumiemy – są bardzo kruche, wymagają szczególnej uwagi i cierpliwości, profesjonalnego podejścia do tych kwestii i stałego kontaktu z naszymi partnerami w regionie.

Proszę, Sergiuszu Kużugietowiczu.

S. Szojgu: Włodzimierzu Włodzimierzowiczu, zgodnie z Pańskim rozkazem Ministerstwo Obrony w ciągu dwóch miesięcy prowadziło – za pośrednictwem Turcji – negocjacje z liderami formacji umiarkowanej opozycji syryjskiej. Formacje te kontrolują znaczną część terytorium środkowej i północnej Syrii, gdzie nie sięga władza Damaszku. Ogólna liczebność tych oddziałów wynosi ponad 60 tys. bojowników. W negocjacjach brali udział najbardziej wpływowi dowódcy polowi siedmiu formacji opozycyjnych.

Jednocześnie podobne prace prowadzono z rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej. W wyniku negocjacji udało się uzgodnić stanowiska stron i podpisać trzy główne dokumenty, przewidujące wprowadzenie reżimu wstrzymania działań zbrojnych, stworzenie systemu kontroli jego przestrzegania, a także określające zasady organizacji negocjacji w sprawie pokojowego rozwiązania konfliktu syryjskiego.

Ministerstwo Obrony uruchomiło „gorącą linię” dla ułatwienia współdziałania ze stroną turecką, występującą wspólnie z Rosją jako gwarant przestrzegania reżimu zawieszenia broni i osiągniętych porozumień.

W przypadku podjęcia przez Pana decyzji o wejściu w życie tych porozumień, jesteśmy gotowi zabezpieczyć wprowadzenie reżimu zawieszenia działań zbrojnych i zorganizować stały nadzór nad jego przestrzeganiem.

Myślę, że obecnie istnieją wszelkie przesłanki dla wstrzymania działań zbrojnych na terytorium Syrii i organizowania bezpośredniego dialogu pomiędzy rządem Syrii i tą opozycją, która jest zainteresowana w utrzymaniu integralności terytorialnej Syrii i suwerenności tego kraju. Ponadto, zostały stworzone warunki dla zredukowania rosyjskiego zgrupowania wojsk na terytorium Syrii.

Włodzimierzu Włodzimierzowiczu, formacje, z którymi prowadzono rozmowy wyszczególnione są tutaj. (Oglądają listę.) Wszystkie one podpisały dziś rano wspomniane dokumenty. Jeśli chodzi o ich rozmieszczenie terytorialne, to tutaj można zobaczyć terytorium znajdujące się obecnie pod ich kontrolą.

W. Putin: Sergiuszu Kużugietowiczu, a te siedem zbrojnych ugrupowań opozycyjnych – to właściwie co i kto za nimi stoi?

S. Szojgu: Powiedzmy, że organizacja Ahrar asz-Szam, to 80 oddziałów na terytorium Syrii, dysponujących sprzętem bojowym, w tym czołgami T-55, T-72 i artylerią. A jeżeli patrzeć na terytorium, Włodzimierzu Włodzimierzowiczu, to...

W. Putin: Ilu to, mniej więcej, uzbrojonych ludzi?

S. Szojgu: 62 tys. uzbrojonych ludzi. Przy czym, my w ciągu dwóch miesięcy poświęciliśmy większość czasu na to, żeby dokładnie zaznaczono na mapach to [położenie ugrupowań opozycji – GG.], o co w swoim czasie prosiliśmy naszych kolegów ze Stanów Zjednoczonych.

W. Putin: To znaczy, że te ugrupowania stanowią w istocie jądro? Że są to główne siły zbrojnej opozycji?

S. Szojgu: Tak, Włodzimierzu Włodzimierzowiczu, są to główne siły zbrojnej opozycji.

Oto terytoria, które są przez nich kontrolowane na dzień dzisiejszy. Tutaj jest Aleppo, a tutaj Damaszek. A to terytorium jest praktycznie w pełni przez nich kontrolowane. Ponadto, przekazali nam dokładne współrzędne położenia [swych oddziałów] i miejscowości, które kontrolują. To samo odnosi się do części centralnej i sytuacji wokół Damaszku. W ten sposób, cała ta część jest kontrolowana przez te oddziały.

Oprócz tego, na dzień dzisiejszy uruchomiliśmy bezpośredni kanał łączności z kolegami tureckimi, którzy z kolei występują jako gwaranci przestrzegania wszystkich warunków [osiągniętych] porozumień, a zwłaszcza warunków kontroli wykonywania tych porozumień. Główny pomysł [sprawowania] tej kontroli polega na tym, że te organizacje, które nie zaprzestaną walki, przechodzą do kategorii organizacji terrorystycznych i na całym terytorium syryjskim zaczyna się je traktować tak samo, jak traktuje się IPIS/ISIS i Dżabhat an-Nusrę.

W. Putin: Dziękuję.

Sergiuszu Wiktorowiczu.

S. Ławrow: Włodzimierzu Włodzimierzowiczu, podejmiemy dzisiaj kroki, aby pakiet podpisanych dokumentów, o których Pan tu mówił, został rozpowszechniony w charakterze oficjalnych dokumentów Rady Bezpieczeństwa ONZ; poinformujemy członków Rady Bezpieczeństwa o wykonanej przez nas pracy, odpowiemy na ich pytania.

Proces, który został rozpoczęty przez Rosję i Turcję, przy poparciu i udziale Iranu, powitał z zadowoleniem także obecny Sekretarz Generalny ONZ, oraz nowowybrany Sekretarz Generalny, który od 1 stycznia przystępuje do swoich obowiązków.

W trakcie całej tej wspólnej pracy ze stroną turecką i irańską urządzaliśmy spotkanie informacyjne, informując o tym, co robimy innych naszych partnerów w regionie. I biorąc pod uwagę te wszystkie konsultacje, przystępujemy obecnie, razem z Turkami i Irańczykami, do przygotowania spotkania w Astanie.

Biorąc pod uwagę znaczenie rozszerzania grona państw-gwarantów, zamyślamy już na tym etapie zaprosić naszych kolegów egipskich do przyłączenia się do tych uzgodnień. Jak rozumiem, w dniu dzisiejszym rozmawiał Pan z Prezydentem Egiptu na ten temat. W przyszłości, na kolejnych etapach, trzeba będzie pewnie przyciągnąć jeszcze szereg kluczowych krajów, które mają wpływ na to, co dzieje się w Syrii – a są to: Arabia Saudyjska, Katar, Irak, Jordania.

Oczywiście, zaprosimy też przedstawiciela Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pozwoli to zabezpieczyć ciągłość procesu politycznego z uwzględnieniem tych ram, które zostały zatwierdzone w rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2254.

Chciałbym jeszcze wyrazić nadzieję, że gdy administracja Donalda Trumpa przystąpi do swoich obowiązków, to oni też będą mogli przyłączyć do tych wysiłków, żebyśmy mogli zgodnie i wspólnie pracować w tym samym kierunku.

W. Putin: Jeszcze raz muszę powtórzyć, że osiągnięte porozumienia z całą pewnością są kruche, wymagają szczególnej uwagi i ochrony w celu ich zachowania i rozwijania. Tym nie mniej, jest to widoczny efekt naszej wspólnej pracy, wysiłków Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i naszych partnerów w regionie.

Trzeba teraz zrobić wszystko, aby te porozumienia weszły w życie, aby one zadziałały, i żeby już stworzone i tworzące się obecnie drużyny negocjacyjne dotarły niezwłocznie i jak najszybciej do Astany i rozpoczęły tam rzeczywisty proces pokojowy.

W związku z tym wzywam rząd Syryjskiej Republiki Arabskiej, zbrojne oddziały opozycji, wszystkie kraje regionu – i te zaangażowane w konflikt, i te mające wpływ na strony konfliktu – do poparcia osiągniętych porozumień i aktywnego udziału w negocjacjach zaplanowanych w stolicy Kazachstanu.

(Zwracając się do S. Ławrowa.) Proszę Pana o zorganizowanie mi kontaktów z naszymi partnerami w Turcji, Iranie i Damaszku. Muszę omówić nasze wspólne kolejne kroki, by utrwalić osiągnięte porozumienia.

Zgadzam się z propozycją Ministerstwa Obrony w sprawie zredukowania naszej wojskowej obecności w Republice Syryjskiej i myślę, że na pewno będziemy kontynuowali walkę z międzynarodowym terroryzmem i w dalszym ciągu będziemy wspierali prawowity rząd syryjski w walce z terroryzmem. Na pewno będziemy wykonywali porozumienia, które już osiągnęliśmy, w tym dotyczące rozwijania miejsc stacjonowania rosyjskich Sił Zbrojnych w Tartusie i na lotnisku Chmeimim.

Chcę Panom podziękować za to, co zostało zrobione na tym bardzo ważnym odcinku walki z międzynarodowym terroryzmem.

S. Szojgu: Włodzimierzu Włodzimierzowiczu, za Pańskim pozwoleniem potwierdzamy zatem wprowadzenie zawieszenia broni od godziny 00:01 dnia 30 grudnia.

W. Putin: Zgoda.

S. Szojgu: Dziękuję.

Tłumaczenie
Grzegorz Grabowski ">Grzegorz Grabowski
Polski blog