Et møte mellom NATOs forsvarsministere ble avholdt i Brussel onsdag den 4 oktober. I etterkant av dette møtet uttalte Generalsekretæren i forsvarsalliansen, Jens Stoltenberg, at Russland muligens hadde brutt INF-avtalen.

Denne avtalen mellom USSR og USA [the Treaty on Nuclear Weapons of Intermediate Range (INF)], som ble signert i 1987, skulle egentlig ha satt en endelig sluttstrek for den kalde krigen. I traktaten het det at både USSR og USA samtidig forpliktet seg til å ødelegge alle sine kjernefysiske mellomdistansevåpen.

Men så erklærte Russland i 2007 at anti-missil våpenskjoldene (bakkebasert mellomdistanse-forsvar) som USA planla å installere i Polen og Tsjekkoslovakia var et brudd på INF avtalen.

Pentagons svar på dette var: Selvsagt er noen av skjoldets anti-missil våpen missiler, men reglene sier her at de blir anvendt til selvforsvar. Denne betegnelsen vil holde dem utenfor definisjonsområdet til INF traktaten.

Så snart Pentagon hadde implementert dette programmet slo russerne fast at avtalen var meningsløs og ikke lenger eksisterende, selv om ingen av partene hadde gått til det skritt å erklære den som nettopp det.

Moskva har akkurat gjort det kjent at de vil utplassere Buruvestnik 9m729 missiler. Ingen vet noe særlig mye om disse missilene utenom det at Pentagon ser på dem som et brudd på INF avtalen, den samme avtalen som USA bryter gjennom sitt anti missil-skjold (Bouclier)program.

Valentin Vasilescu mente at russerne hadde testet en avfyring av de kjernefysiske cruise-missilene, Burevestnik, fra MiG-31. [[“MiG-31: the vehicle for the “burevestnik”, the cruise missile of nuclear propulsion?”, by Valentin Vasilescu, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 6 October 2018.]

Oversettelse
Jostein Bjørkemo