USA har nettopp innført en serie nye sanksjoner mot PDSVA - det statlige selskapet som har ansvaret for utvinning og salg av hydrokarboner tilhørende Venezuela. Ifølge USA’s finansminister, Steven Mnuchin, brukte «Maduro-regimet» PDVSA for å «kontrollere, manipulere og rane det Venezuelanske folket.»

Når USAs finansminister snakker om å «manipulere folket» – referer han til det faktum at den Bolivarianske Republikken omfordelte profitten fra PDVSA til landets fattige befolkning. Under de nye sanksjonene, vil fra nå av USAs selskaper ikke ha mulighet for å betale Venezuelas konstitusjonelle myndigheter (representanter for den bolivariske republikken) for Venezuelas olje.

I stedet skal betaling for denne oljen skje til den selv-erklærte «Fungerende Presidenten» – Juan Guaido.

En følge-effekt‎ av disse tiltakene, er at CITGO, et datterselskap av PDVSA - i USA, ikke vil være istand til å betale ned på lånene den russiske giganten Rosneft har gitt selskapet. På grunn av dette, kan Rosneft overta tre rafinerier som CITGO opererer i USA i tillegg til oljerørledninger i dette landet. Men Pentagon vil nok helt sikkert motsette seg dette av «reasons of national security» (grunner som angår USAs nasjonale sikkerhet, o.a.).

Siden PDSVA ble etablert i 1976, har selskapets personell levd avsondret fra resten av det Venezuelanske folket, med blikket stivt festet på Washington. De er fullstendig imot den Bolivarianske bevegelsen.

Under Hugo Chavezs presidentskap reduserte PDVSA sin produksjon, men profitten økte. Selv om den Venezuelanske staten ønsket å forsyne rafineriene med anlegg og utstyr for å behandle skifer-olje som nettopp var funnet, holdt staten tilbake i sin iver til denne aktiviteten: President Chavez fryktet at et slikt initiativ ville kunne forårsake en invasjon fra USA.

Under presidenttiden til Nicolas Maduro har det fulgt en rekke skandaler som har lammet PDVSA: Ledelsesteamet tappet selskapet for millioner av dollar og overførte dem til Andorra før staten greide å oppdage den finansielle manipulasjonen og rettsforfølge de kriminelle. Det fleste av PDVSAs ansatte støtter Juan Guaido’s kupp – og saboterer PDVSAs arbeid ved ikke å møte opp på arbeid.

Dette har utløst et fall i produksjonen som er redusert til en femtedel av kapasiteten.

Oversettelse
Eric Kamov