Offisielle dokumenter som er blitt avklassifisert av Storbritannias National Archives tidlig i 2020 viser at mellom 1945 og 1977 subsidierte Hennes Majestets regjering i all hemmelighet Reuters News Agency og BBC for å spre falske nyheter mot Sovjet-Unionen og kommunist-sympatisører.

Under den kalde krigen grunnla utenriksdepartementet Information Research Department (IRD), et instrument som skulle identifisere og diskreditere folk som støttet USSR.

De fikk de i stand The Globe News Agency, The Near and Far East News LTD (NAFEN) som var plassert i Istanbul og Dehli, The Star News Agency i Karachi og The Arab News Agency i Kairo, og fra 1956 også i Beirut.

Mange velkjente figurer deltok aktivt i disse desinformasjons-programmene. Blant dem var George Orwell, Arthus Koestler, A.J.P. Taylor og Bertrand Russell.

IRD påvirket også opinionen til det britiske folket til fordel for at Storbritannia skulle slutte seg til European Economic Community (nå Europa-Unionen) via European League for Economic Cooperation (ELEC) (det britiske tilsvarende The American Committee on United Europe) [1].

IRD ble oppløst i 1977 av Lord David Owen. De skulle avslutte propaganda-aktivitetene rettet mot venstresiden i Labour Party.

Alle disse fakta, og mange flere, har vært kjent i lang tid [2]. Men disse dokumentene utgjør ugjendrivelige bevis. De viser at i omtrent tretti år så hadde MI6 (og deres motpart i USA, CIA) dominert informasjons-flyten i den vestlige verden og i landene i den tredje verden.

Dette ble fordømt av Sean McBride i UNESCO i 1973.

Disse dokumentene er knyttet til The Chilcot Commissions avsløringer om manipulering av folkeopinionen under krigen mot Irak i 2003, og til våre egne avsløringer om den nåværende innretningen fra utenriksdepartementer: Innovative Communication & Strategies (InCoStrat).

Siden 2014 og fram til nå har dette Istanbul-baserte byrået fabrikert falske fortellinger rundt krigen i Syria. De har faktisk maktet å påvirke internasjonale medier som helhet.

Reuters News Agency ble overtatt av Thomson Financial i 2008. Det ser ikke ut til at de lenger er knyttet til MI6, men fortsatt til CIA. De har permanent tilgang til Pentagons kommandosenter, og kan derfor slippe ut falske nyheter - i sann tid - og så mye og så ofte de finner det nødvendig.

Disse fakta kan lære oss at det er idiotisk å tro at det bare er autoritære regimer som prøver å forgifte sin egen befolkning. Demokratiene gjør det også.

- “For London, propaganda is an art”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, 23 August 2016;
 “Moderne militære propagandateknikker”, av Thierry Meyssan, Oversettelse Knut Lindtner, 22 mai 2016;
 “Propaganda og post-sanning”, av Thierry Meyssan, Oversettelse Monica Sortland, 12 novembre 2019.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no

[1The European Union’s Secret History”, by Thierry Meyssan, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 28 June 2004.

[2«IRD. Origins and Establishment of the Foreign Office Information Research Department, 1946-48», Historians LRD, History Notes #9, August 1995. Britain’s secret propaganda war, Paul Lashmar et James Oliver, Sutton Publishing, 1998.