ولترشبکه

ولانتین واسیلسکو

کارشناس نظامی. فرمانده دوم قدیمی پایگاه هوائی اوتوپه (دررمانی)

Español română français English Deutsch Nederlands ελληνικά Português italiano Türkçe فارسى русский polski عربي čeština norsk