ولترشبکه

وضعیت نظامی کنونی در سوریه

از 6 ژانویه که پایان نخستین مرحله از بمباران های روسیه را رقم می زند، ارتش عرب سوریه در تمام جبهه ها پیش رفته است، به استثناء منطقه ای در شمال حلب. در واقع، جهاد طلبان تازه ای، یعنی گروه های تازه نفس از ترکیه رسیده اند که به تجهیزات جدیدی مسلح هستند. به طور کلی، بمباران ها مجموع سنگر های زیر زمینی که غربی ها و قدرت های خلیج (فارس) ساخته بودند را تخریب کرده است، به شکلی که جهاد طلبان دیگر پناه گاه ندارند، حتی اگر هنوز تونل هائی باقی مانده باشد که می توانند در آنجا پنهان شوند. بسیاری از مبارزان فرار کرده اند، ولی ورود جهاد طلبان تازه نفش برای تقویت نیروهای باقی مانده نشان می دهد که هنوز خیلی به پایان جنگ باقی مانده و ناتو هنوز منصرف نشده است. ارتش عرب سوریه باید به سرعت بخش مهم مسکونی کشور را امنیت سازی کند، در جنوب و شمال غربی. نبردها باید در شمال شرقی در منطقۀ نزدیک به مرز ترکیه و کردستان عراق تمرکز یابد.

| بخارست
+
JPEG - 36.1 kb

بمباران هائی که نیروی هوائی روسیه از 30 سپتامبر 2015 آغاز کرد، زیر بناهای نظامی جهاد طلبانی را که علیه جمهوری عرب روسیه مبارزه می کنند هدف گرفت. روس ها به طور کلی از بمب ها و موشک های بسیار دقیق استفاده کردند [1].

JPEG - 32.8 kb

بمب افکن های روسی سوخو 24، سوخو 25 اس ام 3 و سوخو 34 به انبارهای اسلحه، مهمات و سامانه های ساخت مواد منفجره که توسط جهاد طلبان مستقر شده بود حمله کردند. این بمب افکن ها هدفشان محدود ساختن قدرت آتش آنها بود. مخازن کربوران و پارکینگ اتومبیل ها نیز بمباران شد تا توانائی مانور آنها را محدود سازد. روس ها در عین حال مراکز آموزش و تمرین، مراکز فرماندهی و اطلاعاتی برای اختلال در قابلیت کنترل و همآهنگی نیروهای جهاد طلب را بمباران کردند. بالگردهای می 24 وی (Mi-24 V) تشکیل گروه های کوچک متحرک مبارزان و رد یابی گرده و به ماشین های آنها حمله می کردند تا توان جابجائی آنها را محدود سازند. نتیجۀ عملیات نیروی هوائی روسیه در پیش روی های به ثبت رسیده توسط ارتش عرب سوریه طی دو سه ماه گذشته منعکس شده است [2].

JPEG - 53 kb

در شمال غربی سرزمین سوریه (استان حلب، ادلب و شمال استان لاذقیه) در پر جمعیت ترین بخش کشور، منطقه ای است که همچنان در کنترل تقریباً 12000 مبارز به اصطلاح «معتدل» می باشد (که غالباً به جبهۀ النصره، شاخۀ القاعده در سوریه تعلق دارند) و 5000 مبارز دولت اسلامی. خارج از منطقه ای که به شکل جزئی تحت اشغال نیروهای کرد می باشد، مجموع مرز شمال غربی سوریه در کنترل جهاد طلبان است. در اینجا هست که راه های تدارک اسلحه و مهمات برای «معتدل ها» و برای دولت اسلامی از ترکیه عبور می کند. در جهت مخالف این مسیر، به طرف ترکیه انبوه کامیون های نفت کش با نفت سوریه که از مناطق تحت اشغال دولت اسلامی استخراج می شود در حرکت هستند [3].

JPEG - 43.7 kb

ارتش عرب سوریه پیروزی های مهمی را به ثبت سرانده، با کنترل محله های غرب شهر حلب و منطقۀ پیرامون در جنوب و در شرق، و با حذف گروه های جهاد طلب «معتدل» و گروه های متعلق به جبهۀ شام، اهرار الشام و دولت اسلامی [4]. از آنجائی که بخشی راه حلب و حما از جادۀ حلب و دمشق تحت کنترل جهاد طلبان است، راه دیگری را بین حلب و حما در شرق ایجاد کرد. به یمن این عملیات تهاجمی، ارتش سوریه موفق به تحمیل مواضع خود شد و در گروه های جهاد طلب مختلف و جهاد طلبان دولت اسلامی شکاف ایجاد کرد که تا پیش از این، چنین گروه هائی معمولاً در همآهنگی با یکدیگر علیه ارتش سوریه دست به عملیات می زدند.

JPEG - 35.6 kb

بین حمص و حما، ارتش عرب سوریه موفق شد که تقریباً 1800 نفر از شورشیان جبهۀ النصره را در راستان محاصره کند. در شرق حمص، یک گروه از دولت سالامی متشکل از 1500 مبارز فوراً در پشت ارشت سوریه موضع گرفت تا جبهۀ النصره را از محاصره خارج سازد. ولی ارتش تهاجمی را با مانور بالا در جنوب حمص صورت داد به شکلی که به یمن حرکت تهاجمی تا پالمیرا پیش رفت. به یمن این مانور راه تدارکاتی دولت اسلامی در شرق حمص را قطع کرد و بر این اساس طرح تهاجمی مشترک تروریست های اسلامگرای جبهۀ النصره و دولت اسلامی را ناکام گذاشت.

JPEG - 36.9 kb

در شمال دمشق، 3000 مزدور مسلح از جیش الاسلام علیه ارتش عرب سوریه می جنگند. در شرق دمشق، ارتش عرب سوریه باید با 5500 جهاد طلب از جبهۀ اسلامی مقابله کند. هر دو گروه از جهاد طلبان توسط عربستان سعودی مسلح و تأمین مالی شده اند. در جنوب شرقی دمشق نبردها علیه گروه دولت اسلامی متشکل از 1500 جهاد طلب ادامه دارد. حملۀ ارتش عرب سوریه خیلی به سختی صورت می گیرد زیرا این منطقه انباشته از تونل های زیر زمینی است که جهاد طلبان از طریق اردن سلاح و مهماتشان را منتقل می کنند و در آنجا پناه می گیرند. جهاد طلبان دائماً دام می گذارند و در حملاتشان از کامیکاز استفاده می کنند.

JPEG - 54 kb

در جنوب دمشق استان درعا در منطقۀ مرزی با اسرائیل و اردن واقع شده است، یعنی منطقه ای که بزرگ راه حلب- دمشق – عمان – عقبه از آنجا عبور می کند. در غرب این استان در طول مرز با اسرائیل 9500 جهاد طلب ارتش آزاد سوریه و جبهۀ اسلامی تمرکز یافته اند که باید به آن 1500 مبارز جبهۀ النصره را نیز اضافه کنیم. ارتش آزاد سوریه توسط فرانسه ایجاد شده و جنگ افزارهای آنها را ایالات متحده تهیه می کند و در پایگاه های اردن آموزش دیده اند و تدارکاتشان در زمینه اسلحه و مهمات به شکل دائمی از طریق اردن تأمین می شود. در مجاورت این استان دو گروه دولت اسلامی با 3000 مبارز در استان السویه مستقر هستند که در مرز با اردن واقع شده و از امکانات ارتباطاتی برخوردار می باشند.

JPEG - 84.1 kb

در شمال سوریه، مناطق نفتی استان رقه تحت اشغال گروهی از دولت اسلامی با 2500 جنگجو می باشد. در شمال شرقی سوریه، در مرز با عراق، مناطق نفت خیز شدادیه هنوز تحت اشغال 2500 مبارز دولت اسلامی می باشد. در شمال شرقی، در مرز با عراق، گروه دیگری از مبارزان دولت اسلامی متشکل از 3000 مبارز مناطق نفت خیز در ابو کمال در استان دیر الزور را در اختیار دارند. بین مناطق تحت کنترل دولت اسلامی، شهر دیرالزور واقع شده که مرکز قرارگاهی است که از سوی 104 مین بریگاد چترباز محافظت می شود. این بریگاد یک سر پل ارتش عرب سوریه است که برای جملۀ گستردۀ عمومی علیه دولت اسلامی پیشبینی شده است.

JPEG - 44.2 kb

در آغاز مارس ممکن است حملۀ وسیعی از سوی ارتش عرب سوریه علیه مواضع شمال غربی کشور صورت بگیرد. جهت حمله حلب – ادلب، لاذقیه- ادلب و حما- ادلب خواهد بود. برای اجرای این حمله، روسیه به شکل روزمره یگان های ارتش عرب سوریه را با مقادیر متنابهی مهمات از تمام کالیبرها، راکت انداز، خمپاره و خودروهای زرهی. روسیه برآن است تا در عین حال برخی جنگ افزارهای نوینش را در شرایط عینی صحنۀ نبرد در سوریه آزمایش کند.

JPEG - 51.1 kb

به عنوان مثال، برای تسخیر بخش استراتژیک 754،5 در شمال استان لاذقیه، ارتش عرب سوریه برای نخستین بار از 6 سامانۀ روسی روی شنی (یا زنجیره ای) از نوع « Plateforme-M » و 4 سامانه روی چرخ از نوع « Argo » استفاده کرد. این ربات ها به چشم الکترونیک مجهز است و می تواند اهداف را شناسائی کند، مسلسل و راکت انداز آن دارای محافظ زرهی بوده و از فاصلۀ دور هدایت می شود. این تجهیزات می تواند در زمین ناهموار کوهستانی و جنگلی عمل کند و تا 100 تا 120 متر فاصله از خط دفاعی دشمن نفوذ کرده و به شکل غافلگیرانه به روی آنها شلیک کند.

مأموریت این ربات ها شناسائی مواضع و کمینگاه دشمن می باشد که با تحریک پاسخ دفاعی پیاده نظام دشمن اهدافی را برای توپخانۀ ارتش عرب سوریه مشخص می کند.

از هم اکنون تا پایان فوریه، ارتش عرب سوریه امیدوار است جهاد طلبان را در کمینگاه های راستان از بین برده و یا اسیر بگیرد. با عملیات تهاجمی در ابعاد کوچک، ارتش عرب سوریه بر آن است تا این گروه را از گروه های جهاد طلب دیگر در وضعیت منزوی قرار دهد. هم زمان، ارتش عرب سوریه روند پاکسازی منطقۀ مرزی با ترکیه و حذف شورشیان اسلامگرا در شمال استان لاذقیه را به اجرا خواهد گذاشت. هدف، نفوذ در عمق شمال، در طول مرز با ترکیه و در استان ادلب است. حفاظت از منطقۀ مرزی با ترکیه به هدف جلوگیری از ورود سلاح های مدرن به ویژه موشک های ضد تانک ساخت آمریکا BGM-71 TOW می باشد.

ترجمه توسط
حمید محوی

[1] «Munitions "intelligentes" utilisées par la Russie en Syrie», Valentin Vasilescu, Traduction Avic, Réseau international, 3 novembre 2015.

[2] «L’hélicoptère Mi-24 crée la panique chez les rebelles en Syrie», Valentin Vasilescu, Traduction Avic, Réseau international, 19 octobre 2015.

[3] « La Russie expose les preuves du trafic de pétrole de Daesh via la Turquie », par Valentin Vasilescu, Traduction Avic, Réseau Voltaire, 3 décembre 2015.

[4] «Bataille acharnée pour Alep», par Valentin Vasilescu, Traduction Avic, Réseau international, 29 octobre 2015.

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.

ناتو برگرد خانه !
NATO Go Home !
ناتو برگرد خانه !
بوسيله ى تی یری میسان‬
ترکیه به دنبال گسترش قدرت خود
ژئوپولیتیک
ترکیه به دنبال گسترش قدرت خود
بوسيله ى تی یری میسان‬
تفسیر شوآ ( هولوکاست )
تفسیر شوآ ( هولوکاست )
بوسيله ى تی یری میسان‬
معامله ی قرن
معامله ی قرن
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
تغییر رژیم های سیاسی ؟
تغییر رژیم های سیاسی ؟
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
انحراف رفتاری ایران به سمت ایالات متحده و اسرائیل
انحراف رفتاری ایران به سمت ایالات متحده و اسرائیل
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
حیاط خلوت روابط ایالات متحده و ایران
حیاط خلوت روابط ایالات متحده و ایران
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
حالت چندسویه یا حقوق بین الملل؟
حالت چندسویه یا حقوق بین الملل؟
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
شش طرح متضاد نظام جهانی
شش طرح متضاد نظام جهانی
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه