Voltaire Network

Stor sjanse for at Iran har bygd presisjons-missiler i Syria

+

Ifølge israelske Channel 12 har Iran bygd en fabrikk for å produsere presisjonsmissiler på Safita, et distrikt i Latakia provinsen(Syria).

Den israelske pressen går ut ifra at disse missilene - hvis informasjonen er korrekt - er ment for Den libanesiske motstandsbevegelsen som går inn for å true Tel-Aviv (som har angrepet Libanon flere ganger og fortsetter å krenke luftrommet og territorialfarvann). Denne informasjonen kommer akkurat på samme tid som Den iranske revolusjonens beskyttere kunngjorde at de har Hoveizeh cruise missiler med en rekkevidde på 1 350 km.

I henhold til vilkårene i vedlegg B i FNs sikkerhetsråds resolusjon 2231 må Iran ikke utføre

"noen aktivitet knyttet til ballistiske missiler som er utformet for å bære nukleare ladninger, inkludert avfyringer av noe som benytter seg av ballistisk rakett-teknologi".

Vesten tolker denne teksten som et forbud mot enhver ballistisk missil. Iran derimot og en rekke andre stater, mener at i denne sammenhengen kvalifiserer ikke denne setningen missiler generelt; Det gjelder bare de missilene som bærer atomstridshodene [1].

Oversettelse
Jostein Bjørkemo

[1] “Iranian ballistic fire does not violate resolution 2231”, by Eshagh Al Habib, Voltaire Network, 14 January 2019.

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.