Ifølge israelske Channel 12 har Iran bygd en fabrikk for å produsere presisjonsmissiler på Safita, et distrikt i Latakia provinsen(Syria).

Den israelske pressen går ut ifra at disse missilene - hvis informasjonen er korrekt - er ment for Den libanesiske motstandsbevegelsen som går inn for å true Tel-Aviv (som har angrepet Libanon flere ganger og fortsetter å krenke luftrommet og territorialfarvann). Denne informasjonen kommer akkurat på samme tid som Den iranske revolusjonens beskyttere kunngjorde at de har Hoveizeh cruise missiler med en rekkevidde på 1 350 km.

I henhold til vilkårene i vedlegg B i FNs sikkerhetsråds resolusjon 2231 må Iran ikke utføre

"noen aktivitet knyttet til ballistiske missiler som er utformet for å bære nukleare ladninger, inkludert avfyringer av noe som benytter seg av ballistisk rakett-teknologi".

Vesten tolker denne teksten som et forbud mot enhver ballistisk missil. Iran derimot og en rekke andre stater, mener at i denne sammenhengen kvalifiserer ikke denne setningen missiler generelt; Det gjelder bare de missilene som bærer atomstridshodene [1].

Oversettelse
Jostein Bjørkemo

[1Iranian ballistic fire does not violate resolution 2231”, by Eshagh Al Habib, Voltaire Network, 14 January 2019.