Den 16. juni 2020 annonserte den iranske regjeringen at de militært støtter president al-Sarraj fra Det Muslimske Brorskap i Libya.

Vi må minne om at president al-Sarraj ble plassert ved makten av anglo-sakserne, og senere anerkjent av FN som så på det som en måte å eleminere Det Muslimske Brorskap i Libya.

Han ble derfor i realiteten den eneste lovlige autoriteten. Det var bare senere at han avslørte sine bånd til Brorskapet.

Det Muslimske Brorskap er en hemmelig politisk organisasjon som er skapt av Hassan el-Banna i Egypt. Det er spesiell slags form for Islam, funnet opp av britene for å kunne erobre Sudan . De sto i ledtog med det egyptiske militæret og al-Azhar-universitetet.

Denne delen av Brorskapet ble omorganisert av anglo-sakserne etter den andre verdenskrigen etter modell av vestlige frimurere. De kunne da bruke dem i mange andre land for å drive på med sine imperialistiske agenda.

Den anglo-saksiske planen bak «Den Arabiske Våren» gikk ut på å få Det Muslmske Brorskapet ved makten overalt i Det Større Midt-Østen.

De spilte også en rolle for å få styrtet den arabisk-libyske Jamahiriya (Ghaddafi, overs.) sammen med NATO.

Ved å manifistere sin støtte til Det Muslimske Brorskp vender Iran tilbake til politikken til den før-islamske revolusjonen, den gangen Sjah Reza Pahlevi var «De Forente Staters politimann i Midt-østen», og også til sin politikk på 1990-tallet.

Det var da de sendte Revolusjonsgarden for å kjempe sammen med saudierne i Bosnia og Herzegovina under NATO-kommando [1].

Iranske styrker vil nå kjempe igjen, denne gangen sammen med tyrkerne, på NATOs side.

Vestlig opinion, som ha vært hjernevasket etter år med propaganda, har ikke oppfattet Irans mange snuoperasjoner i de siste førti årene.

Så det er helt feil å tro at dette landet er uforanderlig.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no

[1Wie der Dschihad nach Europa kam, Jürgen Elsässer, NP Verlag (2005). Intelligence and the war in Bosnia 1992-1995 : The role of the intelligence and security services, Nederlands Instituut voor Oologsdocumentatie (2010).