Israël bereidt zich voor op een aanval op Libanon, aan het einde van de Ramadan, half april of zelfs eerder. Het doel zou zijn om een bufferzone te creëren op Libanees grondgebied ten zuiden van de Litani rivier, zoals het tevergeefs probeerde te doen in 2006. Daarom heeft het zich in eerste instantie toegelegd op de systematische vernietiging van alle infrastructuur die Hezbollah de afgelopen veertien jaar in deze zone heeft aangelegd.

Om beschuldigingen van oorlogsmisdaden te vermijden, heeft de IDF folders gedropt in het zuiden van Libanon. In de folders stond: "Inwoners van het zuiden, Hezbollah brengt jullie levens, die van jullie families en jullie huizen in gevaar. Hezbollah installeert haar leden en wapendepots in jullie buurten". Op deze manier kunnen de IDF beweren dat ze de burgerbevolking niet als doelwit hebben gekozen, maar hen van tevoren hebben gewaarschuwd.

Sinds het begin van Operatie Iron Swords heeft de IDF 4.500 doelen gebombardeerd, voornamelijk in het zuiden, maar ook in Baalbeck, terwijl het andere delen van de Libanese samenleving heeft vermeden. De regering van Netayahu hoopt dat het gebrek aan eenheid in het land het mogelijk zal maken om geleidelijk het arsenaal van de Partij van God te vernietigen, zonder een noemenswaardige reactie uit te lokken. Het beweert dat er al 300 sjiitische strijders zijn uitgeschakeld. Hezbollah geeft er 244 toe.

IDF-eenheid 8200 onderschept alle Libanese telefoon- en internetcommunicatie, en bijna alle prive beveiligingscamera’s. Het onderzoekt deze informatie en slaagt erin om bijna alle menselijke en fysieke doelwitten te identificeren. Zo kon het bijvoorbeeld in januari Saleh Al-Arouri, de Hamas-leider die zich verzet tegen de Moslimbroederschap, opsporen en vermoorden (zie 0001).

Tegelijkertijd bereidt Israël zich voor op een uitgebreide reactie van Hezbollah. Het heeft zojuist havenfaciliteiten gekocht in Larnaca (Cyprus) als voorbereiding op de vernietiging van de haven van Haifa [1]. Deze faciliteiten zullen later sowieso worden gebruikt om de transportcorridor op te zetten die India via Israël met Europa zal verbinden.

Op dezelfde manier zijn er een aantal ondergrondse parkeergarages gebouwd in het noorden van de Hebreeuwse staat om burgers te kunnen onderbrengen in het geval van een bombardement. Naast de installatie van sanitaire voorzieningen, ventilatiekanalen, medicijnen en meubilair zal er voedsel voor twee dagen worden opgeslagen.

Vertaling
openbaararchief.nl