ولترشبکه
موضوعات

آمریکا: دولت اوباما

ارتش آزاد سوریه همچون ستاره ای مرده می درخشد Téhéran (Iran) | 26 دسامبر 2012
در حالی که نشریات فرانسه بیش از هر زمان دیگری «سقوط فوری» سوریه و «فرار بشار الاسد» را اعلام می کنند، واقعیت در محل وقوع عینی حوادث کاملا متفاوت است. اگر هرج و مرج در بخش مهمی از مرزهای سوریه گسترش یافت، ولی «مناطق آزاد شده» مثل برف زیر آفتاب آب شد. ارتش آزاد سوریه در حالی که واشینگتن و مسکو برای بصدا درآودن ناقوس پایان کارزار آماده می شوند، با نبود تکیه گاه و چشم اندازی روبرو شده است.
شمارۀ معکوس آغاز شده است. به محض اینکه دولت نوین اوباما توسط سنا به تأیید رسد، طرح صلح برای سوریه را به شورای امنیت پیشنهاد خواهد کرد. از دیدگاه حقوقی، اگر چه رئیس جمهور (...)
 مقاله ها ى محبوب
چهرۀ پنهان در دولت اوباما
چهرۀ پنهان در دولت اوباما
پاور و سانشتاین آرمان های بزرگ و بزهکاری مرگبار
 
جان کری بدون سیاست، ولی با تاکتیک
جان کری بدون سیاست، ولی با تاکتیک
اوکرائین، فلسطین، سوریه