De regering-Biden heeft besloten beslag te leggen op de tegoeden van de Afghaanse centrale bank, die zij reeds had geblokkeerd, als borgtocht in een van de processen in verband met de aanslagen van 11 september 2001.

De Verenigde Staten hebben nooit een proces geopend over de verantwoordelijkheid voor deze aanslagen. In plaats daarvan heeft zij achtereenvolgens Osama Bin Laden en zijn Al Qaida-netwerk, het Irak van toenmalig president Saddam Hussein, vervolgens Iran en thans het Afghanistan van de Taliban ervan beschuldigd deze te hebben georganiseerd of aan de organisatie ervan te hebben deelgenomen.

Tot nu toe beschuldigden zij de Taliban ervan dat zij hadden geweigerd Osama Bin Laden uit te leveren, maar nu maken zij hen medeplichtig.

Ter herinnering: de Verenigde Staten hadden om deze uitlevering verzocht vóór de aanslagen van 11 september. De Taliban antwoordden dat zij het verzoek moesten onderzoeken en dat Washington hun het bewijs tegen Bin Laden moest leveren, hetgeen zij nooit hebben gedaan. Na de aanslagen volgden de Taliban dezelfde lijn. Zij vroegen Washington het bewijsmateriaal tegen Bin Laden te overhandigen; hetgeen zij nooit hebben gedaan, en er voor kozen om samen met het Verenigd Koninkrijk dat land binnen te vallen.

De Taliban, die nog steeds niet wordt erkend als de Afghaanse regering, alhoewel zij in gesprek is met Washington, heeft onlangs geprotesteerd tegen de inbeslagneming van de 7,1 miljard dollar aan banktegoeden van de Afghaanse staat.

Vertaling
openbaararchief.nl