DET TYSKE IMPERIUM TIL WILHELM II MOT DET RUSSISKE IMPERIET TIL NICHOLAS II

Ved begynnelsen av det 20. århundret, før verdenskrigene, var Sentral-Europa svært ustabilt. To stormakter møttes på slettene.

I vest var det de tyske og de østerriks-ungarske imperiene, i øst det russiske imperiet.

Befolkningene ble invitert til å velge hvilken beskytter de ville ha, for det var kjent at grensene hadde blir forandret mange ganger, og ingen så ut til å være endelige.

Det russiske imperiet hadde vært stengt i flere århundrer. Undersåttene levde i uvitenhet og absolutt elendighet.

Det tyske imperiet, derimot, hadde blitt verdens viktigste forskningssenter og utviklet seg i full fart.

Derfor valgte de fleste intellektuelle i Sentral-Europa Tyskland framfor Russland.

Under den første verdenskrigen gikk Tyskland og Østerrike-Ungarn sammen når det gjaldt hemmelige operasjoner, de skapte League of Allogenic Peoples of Russia. (Sentralmaktene) [1].

De rekrutterte mange intellektuelle til å lede dem.

Målet var å få det russiske imperiet til å kollapse innenfra ved å skape separatist-bevegelser. De henvendte seg til De Forente Stater (som ikke kom med i krigen før 1917) for å få hjelp til å frigjøre det slavebundne folket.

Dmytro Dontsov, den framtidige grunnleggeren av «Ukrainian integral nationalism», støttet denne alliansen. Og helt skamløst styrte han Bern-grenen av bevegelsen og han redigerte Bulletin des nationalitet de Russie - på fransk.

World League for Frihet og Demokrati holdt sin siste årlige kongress 22. januar 2022 i Taiwan.

DE FORENTE STATER MOT SOVJET-UNIONEN

Ved slutten av andre verdenskrig organiserte OSS, og senere CIA, overføring av anti-kommunistiske ledere fra aksemaktene (Tyskland og Italia m.fl.) til den tredje verden og resirkulerte dem inn i forskjellige regjeringer.

De dannet en Asian Peoples Anti-Communist League rundt kineseren Chiang Kai-shek.

Senere ble dette til World Anti-Communist League(WACL), som støttet det tidligere Ukrainas kamp for full selvstendighet under statsminister nazisten Yaroslav Stetsko [2].

Denne organisasjonen har fortsatt hovedkvarter på Taiwan, og har forandret navnet til World League for Freedom and Democracy i 1990.

Det er ikke tilfeldig av krigen i Ukraina blir etterfulgt av provokasjonene på Taiwan. Det er en logisk utvidelse av deres strategi.

Denne organisasjonen blir finansiert av Taiwans Secret Service, og hva de holder på med blir dekket som forsvarshemmeligheter.

Dmytro Yarosh, den nåværende rådgiveren for den øverstkommanderende for de ukrainske væpnede styrker, grunnla den antiimperialistiske fronten mot den russiske føderasjonen med emiren av Itchkeria.

UKRAINSKE INTEGRERTE NASJONALISTER MOT DEN RUSSISKE FØDERASJONEN

Det var nasjonalisten Dmytro Yarosh som grunnla Ukrainske Integrerte Nasjonalister i Ternopol i Vest-Ukraina i 2007 - det var under Viktor Yushchenkos presidenttid.

Det var en «anti-imperialistisk front», en organisasjon som hadde som mål å sprenge Den Russiske Føderasjonen.

Men mens forsøket i 1910 var basert på hjelp fra det tyske imperiet, det andre forsøket var basert på den kalde krigen og anti-kommunisme, så er dette tredje forsøket basert på jihadister [3].

Den første islamske emiren i Itchkeria (Tsjetsjenia), Doku Umarov, skulle deltatt. Men han var etterlyst over hele verden og kunne ikke forlate Russland.

Han sendte en støtte-erklæring, og ble valgt inn i ledelsen for organisasjonen.

Jihadister fra Krim, Adygea (russisk republikk), Dagestan, Ingusjetia, Kabardino-Balkaria (russisk republikk), Karachaevo-Cherkessia (område i Russland) og Ossetia deltok på møtet.

Dmytro Yarosh og mange ukrainske nasjonalister med han, kjempet i Tsjetsjenia på det islamske emiratets side.

På den tiden snakket vestlige medier bare om de nasjonale frihetsbevegelsen. De overså Doku Umarovs innføring av sharialover.

Forumet For Frie Folk i Russland har laget dette kartet over demonteringen av den russiske føderasjonen.

FORUM FOR ET FRITT RUSSISK FOLK

I dag er Donstovs verker obligatorisk lesning for de 120 000 soldatene til militsen i Ukrainske Integrerte Nasjonalister.

Dmytro Yarosh har blitt rådgiver for øverstkommanderende i den ukrainske hæren.

Uidentifiserte sponsorer er antakelig det tyske BND (den tyske etterretningstjenesten), USAs CIA og det ukrainske SBU - organisert som et Forum of Free Nations of Russia [4].

Det ser ut som om SBU var tvilende til å delta. Det skal ha vært en av grunnene til at USA anbefalte president Volodymyr Zelensky til å avsette direktøren der.

Begrepet «Fritt folk» er det de ukrainske integrerte nasjonalistene som bruker. Men også den ukrainske økonomen Lev Dobriansky.

Dobrianskjy grunnla National Captive Nations Committee sammen med president Dwight Eisenhower og Yaroslav Stesko. Senere hjalp han til med å grunnlegge World Anti-Communist League.

Datteren hans, Paula Dobriansky, spilte en sentral rolle i propaganda-apparatet til USAs utenriksdepartement og Thomson Reuters nyhetsbyrå.

Hun arbeidet som under-statssekretær for globale saker da George W. Bush var president.

President Donald Trump var mot at hun skulle utnevnes til under-statssekretær for politiske saker.

Free People’s Forum of Russia bruker argumenter som folks selvbestemmelse for å rettferdiggjøre en oppdeling av Russland.

Da Sovjet-Unionen falt ble femten separate stater frigjort, inkluder også Den Russiske Føderasjonen.

Ideen er å utvide denne oppdelingen, denne gangen vil de danne tyve flere stater.

Dette vil ikke bare bety nye stater i Kaukasus, men et totalt nytt kart over Sibir. Det vil bety å rykke fram mot Kina.

Men det er et reellt problem i noen av Russlands områder. Det har imidlertid blitt løst med nye kommunikasjonsruter. Først fra øst til vest, og så i de siste ti årene fra nord til sør.

Men enkelte av folkene som BND og CIA og SBU ønsker å «frigjøre» har aldri uttrykt noe ønske om å forlate den russiske føderasjonen, med unntak av Tsjetsjenia - og der er det fred i øyeblikket.

Så det er ingen tilfeldighet at den russiske hæren bruker tsjetsjenske enheter i denne spesielle militære operasjonen mot de ukrainske «nazistene» i Donbas

[Jeg foretrekker imidlertid «Ukrainske integrerte nasjonalister»].

Dette kan være en måte for Russland å minne dem om at de har tilfredsstilt de tsjetsjenske kravene etter to forferdelige kriger.

Samtidig har den tsjetsjenske presidenten Ramzan Kadyrov bedt folket sitt ta hevn for de overgrep de ukrainske integrerte nasjonalistene har begått i hans land.

Den 15. august 2022 kunngjorde president Vladimir Putin at han er fullstendig klar over den vestlige strategien.

Han annonserte at de vil samle en anti-nazistisk konferanse i Moskva.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no

[2"The World Anti-Communist League: the Internationale of Crime”, by Thierry Meyssan, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 12 May 2004.

[3The CIA Coordinates Nazis and Jihadists”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Al-Watan (Syria) , Voltaire Network, 19 May 2014.