Het Duitse Rijk van Willem II versus het Russische Rijk van Nicolaas II

In het begin van de 20e eeuw, vóór de wereldoorlogen, was Midden-Europa zeer onstabiel. Twee machten botsten op deze grote vlakte: in het westen het Duitse en het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, in het oosten het Russische Rijk. De bevolkingen werden uitgenodigd hun beschermer te kiezen, wetende dat de grenzen vele malen waren gewijzigd en dat geen enkele definitief leek te zijn.

Het Russische Rijk was verscheidene eeuwen afgesloten gebleven, waardoor zijn onderdanen in een toestand van kennisloosheid en volslagen ellende verkeerden, terwijl het Duitse Rijk het voornaamste wetenschappelijke centrum van de wereld was geworden en zich met grote snelheid ontwikkelde. Als gevolg daarvan verkozen de meeste Centraal-Europese intellectuelen Duitsland te steunen boven Rusland.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog lanceerden de Duitse en Oostenrijks-Hongaarse ministers van Buitenlandse Zaken een gezamenlijke geheime operatie: de oprichting van de Liga van Allochtone Volkeren van Rusland (Liga der Fremdvölker Rußlands, LFR) [1]. Zij rekruteerden veel intellectuelen van hoog niveau om het te runnen. Het doel was het laten instorten van het Russische Rijk door separatistische bewegingen te creëren. De Liga riep de Verenigde Staten (die pas in 1917 aan de oorlog deelnamen) op om de tot slaaf gemaakte volkeren te bevrijden.

Dmytro Dontsov, de latere grondlegger van het "integrale Oekraïense nationalisme" [2], steunde deze beweging en werd er zelf medewerker van. Hij leidde op schaamteloze wijze de afdeling in Bern en gaf in het Frans het maandblad Bulletin des nationalités de Russie uit.

De Wereldliga voor Vrijheid en Democratie hield haar laatste jaarlijkse congres op 22 januari 2022 in Taiwan.

De Verenigde Staten versus de Sovjet-Unie

Bovendien organiseerde de OSS, en later de CIA, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de overplaatsing van anticommunistische leiders van de As Rome-Berlijn naar de Derde Wereld en hergebruikte hen in verschillende regeringen. Zij richtten een Asian Peoples’ Anti-Communist League op rond de Chinees Chiang Kai-shek, en vervolgens een World Anti-Communist League (WACL), met de steun van de toenmalige Oekraïense integraal nationalistische Eerste Minister, de nazi Jaroslav Stetsko [3]. Deze geheime organisatie, die nog steeds in Taiwan is gevestigd, werd in 1990 omgedoopt tot de World League for Freedom and Democracy.

Dat de oorlog in Oekraïne gevolgd wordt door provocaties in Taiwan is geen toeval, maar het logische verlengstuk van deze strategie. De Liga wordt nog steeds gefinancierd door de Taiwanese geheime dienst en haar activiteiten vallen onder het defensiegeheim.

Dmytro Yarosh, de huidige adviseur van de opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten, richtte samen met de Emir van Itchkeria het Anti-Imperialistisch Front tegen de Russische Federatie op.

Oekraïense integrale nationalisten tegen de Russische Federatie

De Oekraïense integrale nationalist Dmytro Jarosj heeft in 2007 - dus onder het presidentschap van Viktor Joesjtsjenko - in Ternopol (West-Oekraïne) een "Anti-Imperialistisch Front" opgericht, een organisatie die tot doel heeft de Russische Federatie op te blazen. Maar terwijl de pogingen van de jaren 1910 gebaseerd waren op de aantrekkingskracht van het Duitse Rijk en die van de Koude Oorlog gebaseerd op het anticommunisme, steunt deze derde operatie op jihadisten [4].

De eerste islamitische emir van Itchkeria (Tsjetsjenië), Doku Umarov, had moeten deelnemen, maar hij werd wereldwijd gezocht en kon Rusland niet uit. Hij stuurde een boodschap van steun en werd gekozen tot medevoorzitter van de organisatie. Er kwamen jihadisten uit de Krim, Adygea, Dagestan, Ingoesjetië, Kabardino-Balkarië, Karatsjaj-Tsjerkessië en Ossetië.

Dmytro Yarosh en vele Oekraïense integrale nationalisten vochten in Tsjetsjenië aan de zijde van het Islamitisch Emiraat van Itchkeria. In die tijd sprak de westerse pers van een nationale bevrijdingsbeweging en negeerde de oplegging van de sharia door Doku Umarov.

Het Forum van Vrije Volkeren van Rusland heeft deze kaart van de ontmanteling van de Russische Federatie laten rondgaan.

Het Vrije Volkeren Forum van Rusland

Nu de werken van Dontsov verplichte lectuur zijn voor de 120.000 soldaten van de Oekraïense integrale nationalistische milities en Dmytro Jarosj adviseur is geworden van de opperbevelhebber van de Oekraïense legers, heeft een niet-geïdentificeerde sponsor - waarschijnlijk de Duitse BND, de Amerikaanse CIA en de Oekraïense SBU - op 23-24 juli 2022 in Praag een “Free Nations of Russia” Forum georganiseerd [5].

Het schijnt dat de SBU terughoudend was om hieraan mee te werken en dat dit een van de redenen was dat de VS aan president Volodymyr Zelenskyy hebben aanbevolen om de directeur te ontslaan.

De term "Vrije Volkeren" is een herhaling van de term die gebruikt werd door Oekraïense integrale nationalisten, waaronder de Oekraïense econoom Lev Dobriansky. Dobriansky richtte samen met president Dwight Eisenhower en Yaroslav Stetsko het Nationale Comité van Gevangen Naties (National Captive Nations Committee) op, en hielp later bij de oprichting van de World Anti-Communist League. Zijn dochter, Paula Dobriansky, speelde een centrale rol in de propagandamachine van het State Department en het persbureau Thomson Reuters. Tijdens het presidentschap van George W. Bush was zij onderminister van Buitenlandse Zaken voor Mondiale aangelegenheden. President Donald Trump verzette zich tegen haar nominatie voor de functie van onderminister van Buitenlandse Zaken voor politieke zaken.

Het Free Peoples’ Forum of Russia gebruikt het argument van zelfbeschikking van volkeren om een opdeling van Rusland te rechtvaardigen. Toen de USSR werd ontbonden, kwamen er vijftien afzonderlijke staten vrij, waaronder de Russische Federatie. Het idee is om deze verdeling uit te breiden, dit keer met twintig staten. Hierdoor zouden niet alleen nieuwe staten in de Kaukasus ontstaan, maar zou ook de kaart van Siberië, d.w.z. de periferie van China, volledig worden veranderd.

Als er nu een wezenlijk ontwikkelingsprobleem is in bepaalde regio’s van Rusland, dan wordt dat opgelost met de aanleg van nieuwe verbindingswegen, eerst oost-west, en de laatste tien jaar noord-zuid. De volkeren die de BND, de CIA en de SBU willen "bevrijden" hebben nooit te kennen gegeven dat zij de Russische Federatie willen verlaten, met uitzondering van Tsjetsjenië, dat thans in vrede leeft.

Nogmaals, het is geen toeval dat het Russische leger in zijn speciale militaire operatie tegen de Oekraïense "nazi’s" in Donbass [ik geef de voorkeur aan de term "Oekraïense integrale nationalisten"], de positie van zijn Tsjetsjeense eenheden naar voren haalt. Dit is een manier voor het land om er aan te herinneren dat het aan de Tsjetsjeense eisen heeft voldaan na twee verschrikkelijke oorlogen. Evenzo roept de president van de Tsjetsjeense Republiek, Ramzan Kadyrov, zijn volk op wraak te nemen voor de wandaden die in hun land zijn begaan door integrale Oekraïense nationalisten.

Op 15 augustus 2022 kondigde president Vladimir Poetin, die zich terdege bewust is van deze westerse strategie, de bijeenkomst van een wereldwijde anti-naziconferentie in Moskou.

Vertaling
openbaararchief.nl

[2In eerdere artikelen heb ik de term "nazi" gebruikt om deze stroming aan te duiden. Dit is echter een verkeerde benaming, aangezien het om twee verschillende ideologieën gaat. Toen gebruikte ik de term "Banderiet". Maar die is niet meer geschikt omdat het verwijst naar de context van de Tweede Wereldoorlog. Ik gebruik nu de term "integrale nationalisten", die degenen die beweren integrale nationalisten te zijn, ook gebruiken. Het verwijst naar de geschriften van de Fransman Charles Maurras en vooral naar die van de Oekraïner Dmytro Dontsov. De eerste was echter Duitslandhater, terwijl de tweede Duitsgezind was.

[3The World Anti-Communist League: the Internationale of Crime”, by Thierry Meyssan, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 12 May 2004.

[4The CIA Coordinates Nazis and Jihadists”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Al-Watan (Syria) , Voltaire Network, 19 May 2014.

[5Verklaring aangenomen door het Tweede Forum van Vrije Volkeren van Rusland”, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 24 juli 2022.