Het voormalige hoofd van de Latijns-Amerikaanse afdeling van de Defense Intelligence Agency (DIA), Ana Belén Montes, is vrijgelaten na 21 jaar gevangenisstraf.

Zij had zich uitgesproken tegen de manier waarop Washington de Cubanen behandelt en, in strijd met de wet, 16 jaar lang Pentagonplannen doorgegeven aan Havana. Zij was de hoogste Amerikaanse functionaris die op de hoogte was van de rapporten en plannen van de verschillende agentschappen inzake Cuba. Haar expertise was zodanig dat ze de "Koningin van Cuba" werd genoemd en werd onderscheiden door CIA-directeur George Tenet (foto).

Ze deed dit uit puur moreel geweten, zonder er iets voor terug te verwachten.

Tijdens haar proces zei ze:

"Edelachtbare, ik beging de daad die me voor u deed verschijnen omdat ik mijn geweten gehoorzaamde in plaats van de wet. Het beleid van onze regering ten aanzien van Cuba is wreed en onrechtvaardig, diep vijandig; ik voel me moreel verplicht het eiland te helpen zich te verdedigen tegen onze pogingen om onze waarden en ons politieke systeem aan het eiland op te leggen.
We hebben vier decennia lang onverdraagzaamheid en minachting voor Cuba getoond. Wij hebben nooit het recht van Cuba gerespecteerd om zijn eigen weg naar zijn eigen idealen van gelijkheid en rechtvaardigheidte volgen. Ik begrijp niet hoe wij blijven proberen te dicteren hoe Cuba zijn leiders moet kiezen, wie niet gekozen kan worden en welke wetten het meest geschikt zijn voor deze natie. Waarom laten we Cuba niet zijn eigen weg volgen, zoals de Verenigde Staten al meer dan twee eeuwen doen?
Misschien was mijn reactie op ons Cubaanse beleid moreel verwerpelijk. Misschien rechtvaardigt het recht van Cuba om te bestaan zonder politieke en economische dwang niet het geven van geheime informatie aan het eiland om het te helpen zichzelf te verdedigen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik deed wat ik dacht dat juist was om een groot onrecht tegen te gaan.
Mijn grootste wens is dat er een vriendschappelijke relatie ontstaat tussen de Verenigde Staten en Cuba. Ik hoop dat mijn geval onze regering er op de een of andere manier toe zal aanzetten haar vijandigheid jegens Cuba te laten varen en met Havana samen te werken in een geest van tolerantie, wederzijds respect en begrip.
Vandaag zien we duidelijker dan ooit dat onverdraagzaamheid en haat, hetzij door individuen, hetzij door regeringen, alleen maar pijn en lijden voortbrengen. Ik hoop dat de Verenigde Staten een beleid ten aanzien van Cuba zullen ontwikkelen dat gebaseerd is op naastenliefde, een beleid dat erkent dat Cuba, net als elke andere natie, met waardigheid en niet met minachting behandeld wil worden
."

Ze werd in 2001 gearresteerd en veroordeeld voor spionage. Ze werd in een militair psychiatrisch ziekenhuis geplaatst, in eenzame opsluiting. Haar sociale relaties bleven beperkt tot haar wandelingen, samen met gewelddadige mensen en moordenaars. Ze had geen toegang tot kranten of televisie. Haar detentieomstandigheden waren wreed en vernederend.

Vertaling
openbaararchief.nl