We publiceren hier de memo van het Israëlische Ministerie van Inlichtingen waarin drie opties voor de toekomst van Gaza worden bestudeerd. Het is geschreven op gezag van minister Gila Gamliel. Het is getiteld Alternatieven voor een politieke richtlijn voor de burgerbevolking in Gaza. Het beveelt aan om de 2,2 miljoen inwoners van Gaza te verdrijven naar de Egyptische Sinaï.

Het ministerie van Inlichtingen is een denktank. Het heeft geen gezag over de inlichtingendiensten, maar vertrouwt op hen.

Het document werd gestuurd naar enkele deelnemers aan de conferentie in Caïro over de Palestijnse kwestie. Achteraf gezien is het gemakkelijk te begrijpen waarom de Arabische staatshoofden herhaaldelijk verwezen naar de resolutie van de Arabische Liga uit 1969 die de hervestiging van Palestijnen gelijkstelde aan de liquidatie van hun strijd en deze veroordeelde.

De drie opties zijn
• De bevolking van Gaza onder controle van de Palestijnse Autoriteit houden;
• De bevolking van Gaza onder gezag van een lokale autoriteit houden
• Verdrijving van de Gazaanse bevolking naar de Egyptische Sinaï.

Elke optie wordt vanuit drie gezichtspunten bekeken:
• De haalbaarheid ;
• De legitimiteit (N.B. Op geen enkel moment verwijst deze notitie naar het internationaal recht);
• En de ideologische impact.

De derde optie wordt voorgesteld als "een duidelijke overwinning voor Israël, die de afschrikking van het hele Westen herstelt, die beschadigd werd door de aanval op Israël".

Egypte zou beschermd moeten worden tegen ideologische besmetting door Hamas door het instellen van een veiligheidszone in de Sinaï. Een deel van de bevolking van Gaza zou verplaatst kunnen worden naar Griekenland, Spanje, Marokko, Libië, Tunesië en Canada.

Zodra de burgerbevolking naar Egypte is geëvacueerd, kunnen de Israëlische strijdkrachten de terroristen in de ruïnes van Gaza bestrijden.

Er moet een communicatiecampagne worden opgezet om de Gazanen ervan te overtuigen dat Allah heeft besloten dat ze hun land zijn kwijtgeraakt en het nooit meer zullen terugkrijgen vanwege de misdaden van Hamas.

We hebben niet de mogelijkheid om dit document zelf als authentiek te verifiëren, maar Israëlische vredesorganisaties beschouwen het als zodanig. Het is duidelijk in lijn met de huidige strategie van het Israëlische leger.

Vertaling
openbaararchief.nl

titre documents joints