Voltaire İletişim Ağı

Thierry Meyssan

Siyasi danışman, Voltaire İletişim Ağı’nın kurucu başkanı. Türkçede son eseri: Gözlerimizin önünde. 11 Eylül’den Donald Trump’a (2017).

 
Modern İran’ın çelişkileri (1/2)
Emperyalist İran anti-emperyalist oldu
yazan Thierry Meyssan