Voltaire Netwerk

Thierry Meyssan

Politiek consulent, président-oprichter van Voltaire Netwerk en van de Axis for Peace conferentie. Laatste in het Frans gepubliceerde werk: Sous nos yeux - Du 11-Septembre à Donald Trump (2017).