Voltaire Netwerk

Frankrijk accepteert een regeringsovergang met wederzijdse instemming in Syrië

+

De vergadering van de 22 Lidstaten van de internationale anti-Daesh Coalitie (+ de Verenigde naties en de Europese Unie), die 2 juni 2015 in Parijs is gehouden, was de gelegenheid voor een ommezwaai.

Om het akkoord te tekenen dat ze met Iran overeengekomen zijn, hebben de Verenigde Staten op zich moeten nemen de communicatie-weg tussen Damascus en Teheran vrij te maken, dus om werkelijke maatregelen te nemen tegen Daesh dat Palmyre bezet [1].

De eindverklaring geeft inderdaad aan dat de deelnemers « hun wens tot het behouden van de eenheid en de Soevereiniteit van Syrië hebben herhaald en hebben opgeroepen tot een prompte lancering van een werkelijk en ingesloten politiek proces, onder auspiciën van de Verenigde Naties, ten einde de principes van het communiqué van Genève in praktijk te brengen - daarbij inbegrepen de aanstelling met wederzijdse instemming van een overgangsregering-orgaan voorzien van de volledige uitvoerende macht. Ze hebben verklaard dat alleen een politieke overgang het mogelijk zal maken de noodzakelijke voorwaarden te definiëren om de golf van extremisme en radicalisme, voortgekomen uit het machtsmisbruik van het regiem, weg te vagen en doelmatig alle terroristische organisaties in Syrië te bestrijden, Daesh inbegrepen. » [2]

In andere woorden zal de Coalitie zich kunnen coördineren met het Arabisch Syrische leger, en Frankrijk aanvaardt eindelijk het Geneefse communiqué van 30 juni 2012 [3]. Inderdaad, Frankrijk had plotseling als voorwaarde voor iedere onderhandeling het vertrek van president el-Assad, geëist die als « bloeddorstige dictator » werd aangeduid, hetgeen het ontslag van de secretaris generaal van de Verenigde naties, Kofi Annan, had veroorzaakt. Sedert drie jaar had Frankrijk de oorlog steeds weer gelanceerd en hield toezicht op de overdracht van jihadisten naar Syrië.

Vertaling
Bart Ero

[1] “De val van Palmyra doet het geopolitieke evenwicht in de Levant kantelen”, door Thierry Meyssan, Vertaling Bart Ero, Voltaire Netwerk, 31 mei 2015.

[2] « Déclaration des co-présidents de la Coalition internationale contre Daech », par Haïder al-Abadi, John F. Kerry, Laurent Fabius, Réseau Voltaire, 2 juin 2015.

[3] « Communiqué final du Groupe d’action pour la Syrie », Réseau Voltaire, 30 juin 2012.

Voltaire Netwerk

Voltaire, internationale editie

Artikelen onder de Creative Commons licentie

U kunt de artikelen van het Voltaire Netwerk vrij reproduceren op voorwaarde de bron te vermelden en ze niet te veranderen noch ze voor commerciële doeleinden te gebruiken (licentie CC-BY-NC-ND)

Het Voltaire Netwerk ondersteunen

U gebruikt deze site waar uw kwaliteits-analyses vindt die u helpen uw opvatting van de wereld te smeden. Deze site kan zonder uw financiële steun niet voortbestaan.
Helpt ons met een bijdrage.

Hoe aan het Voltaire Netwerk deel te nemen ?

De animators van het netwerk zijn allen vrijwilligers.
- Vertalers op beroepsniveau: u kunt aan het vertalen van de artikelen deelnemen.