Voltaire Netwerk

Dringend: Ayrault en Steinmeier bereiden een nieuw Europa voor

+

Door het hernemen van het Europese project van Winston Churchill hebben de Franse en Duitse ministers van Buitenlandse zaken, Jean-Marc Ayrault et Frank-Walter Steinmeier, na de Brexit een project voor een « nieuw Europa » ontworpen.

Volgens het document dat is uitgelekt via de Poolse Televisie (TVP) [1], is het project samengesteld uit drie grote thema’s:
- De Europese veiligheid, welke de thema’s van de Europese Defensiegemeenschap (EDG, verworpen in 1950) overneemt;
- Het asiel en de migrantenpolitiek;
- De verhoging van de Euro.

De ministers roepen op tot een fusie van de buitenlandse politieken en van defensie, hetgeen gemeenschappelijke ambassades en een dito leger impliceert. Ze preciseren de toekomst van de Franse zetel in de Veiligheidsraad niet, noch die van de Franse nucleaire macht. In dit hoofdstuk kondigen zij een gezamenlijk initiatief voor de stabilisering, de ontwikkeling en de reconstructie van Syrië aan.

De ministers roepen op tot een versterking van de gemeenschappelijke bewaking van de Europese grenzen. Zonder de definitie van « vluchtelingen » te veranderen, verklaren ze dat allen recht hebben op de bescherming van de Geneefse Conventies. Hoewel ze toegeven verschillende geschiedenissen te hebben, besluiten ze hun ervaringenen op dit gebied te delen.

De ministers roepen op tot een harmonisatie van de verschillende fiscale politieken, en tot een strikte convergentie van de nationale budgetten om op die manier een goede functionering van de euro te garanderen.

Toen ze over dit document werd gevraagd verklaarde kanselier Merkel dat ze niet gebonden was door de overdenkingen van de ministers.

Vertaling
Bart Ero

[1] “A strong Europe in a world of uncertainties”, by Jean-Marc Ayrault, Frank-Walter Steinmeier , Voltaire Network, 27 June 2016.

Voltaire Netwerk

Voltaire, internationale editie

Artikelen onder de Creative Commons licentie

U kunt de artikelen van het Voltaire Netwerk vrij reproduceren op voorwaarde de bron te vermelden en ze niet te veranderen noch ze voor commerciële doeleinden te gebruiken (licentie CC-BY-NC-ND)

Het Voltaire Netwerk ondersteunen

U gebruikt deze site waar uw kwaliteits-analyses vindt die u helpen uw opvatting van de wereld te smeden. Deze site kan zonder uw financiële steun niet voortbestaan.
Helpt ons met een bijdrage.

Hoe aan het Voltaire Netwerk deel te nemen ?

De animators van het netwerk zijn allen vrijwilligers.
- Vertalers op beroepsniveau: u kunt aan het vertalen van de artikelen deelnemen.