De Tweede Wereldoorlog kan een les voor ons zijn. Het kwam niet uit de lucht vallen. Het was geen strijd van de goeden tegen de slechten. Het werd alleen veroorzaakt door een onverwachte hergroepering van krachten die in staat waren alles te vernietigen.

Na de economische crisis van 1929 was de hele wereld ervan overtuigd, en terecht, dat het kapitalisme van toen voorbij was. Alleen de Sovjet-Unie bood een alternatief, het bolsjewisme. Al snel kwamen de Verenigde Staten met een tweede alternatief, de structurele hervormingen van de New Deal, en vervolgens propageerde Italië een derde alternatief, het fascisme. De machtige Angelsaksische kapitalisten besloten een nieuw regime te steunen, het nazisme, dat dicht bij het fascisme stond. Zij dachten dat Duitsland de USSR zou aanvallen en zo hun belangen zou beschermen die bedreigd werden door zowel de bolsjewistische collectivisering als de Amerikaanse economische hervormingen. Niets liep echter zoals gepland, want Italië, Duitsland en Japan vormden de As met hun eigen logica en de oorlog werd niet gevoerd tegen de Sovjets, maar tegen de grote fortuinen die hem hadden voorbereid.

In de collectieve beeldvorming houden we de grote Angelsaksische kapitalisten die het nazisme in het begin steunden, niet verantwoordelijk. Integendeel, wij gedenken het Britse en Amerikaanse volk voor hun deelname aan de overwinning.

Uit deze ervaring moeten we leren dat de meest bekwame plannen kunnen ontglippen aan hun initiatiefnemers. De vrede werd bedreigd door de alliantie tussen drie zeer verschillende regimes, fascisme, nazisme en Hakkō ichiu. Deze unie was niet voorzien door de specialisten in internationale betrekkingen en andere geopolitici uit die tijd. Allemaal, zonder uitzondering, hadden ze het mis.

Alle drie de ideologieën hadden gemeen dat zij de wereldorde wilden veranderen zonder zich te bekommeren om de menselijke gevolgen van hun acties. Dit betekent niet dat hun tegenstanders democratisch en vreedzaam waren, verre van dat, maar alleen dat zij ervan afzagen hele volkeren uit te roeien.

Laten we ons niet vergissen in de tegenstander. We moeten zeer waakzaam zijn, niet voor een bepaald type politiek regime, maar om ervoor te zorgen dat staten die worden geregeerd door mannen die tot het ergste in staat zijn, zich nooit verenigen. Het huidige gevaar is niet het fascisme, het nazisme of het Hakkō ichiu, drie ideologieën die door hun tijd zijn gemarkeerd en die momenteel niets betekenen. Waar we echter voor moeten waken is een wereldwijde alliantie van ideologieën die tot het ergste in staat zijn.

Dit is precies wat er staat te gebeuren: de huidige leiders van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de regering in Kiev en de komende regering in Tel Aviv kennen geen grenzen. De vebindtenis van de "Straussianen", de Oekraïense "integrale" nationalisten en de Israëlische "revisionistische zionisten" kan de wereld zonder enig voorbehoud in een Derde Wereldoorlog storten. Gelukkig deelt de CIA hun ideeën niet, wordt de regering in Kiev beperkt door Russische militaire interventie en heeft de coalitie van de Israëlische premier haar regering nog niet gevormd.

Professor Leo Strauss (1899-1973). Hoewel hij uitgebreid schreef over natuurrecht en joodse filosofie, liet hij niets los over zijn politieke opvattingen, die hij voorbehield aan sommige van zijn studenten. Talrijke getuigenissen hebben ons inzicht gegeven in zijn mondeling overgedragen gedachtegoed.

De Amerikaanse ’Straussianen’

Deze kleine groep van ongeveer honderd mensen, waaronder de minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zijn plaatsvervanger, Victoria Nuland, en de nationale veiligheidsadviseur, Jacob Sullivan, controleert het buitenlands beleid van de VS.

Zij delen het gedachtegoed van de Joodse filosoof Leo Strauss [1] voor wie de democratieën in de jaren dertig hun zwakheden toonden. De enige manier om ervoor te zorgen dat ze niet worden afgeslacht door het volgende antisemitische regime, betoogt hij, is dat de Joden hun eigen dictatuur opbouwen; aan de kant van de sterken staan.

De "Straussianen" hebben al laten zien waartoe zij in staat zijn door de aanslagen van 11 september te organiseren en door verschillende oorlogen te lanceren om het "bredere Midden-Oosten" te vernietigen.

Het is verbazingwekkend dat, ondanks de controverses die de Amerikaanse heersende klasse tijdens de regering Bush Jr. hebben verscheurd, de meeste huidige politici niet weten wie de Straussianen zijn.

De dichter Dmytro Dontsov (1883-1973). Hij creëerde een mythologie waarmee hij miljoenen Oekraïners inspireerde om tegen de Russen te vechten. Als geheim agent van het Tweede en Derde Duitse Rijk nam hij als beheerder van het Reinhard Heydrich Instituut deel aan het toezicht op de uitroeiing van Joden en zigeuners in Europa, voordat zijn naam door de Angelsaksische geheime diensten werd gezuiverd.

De Oekraïense "integrale nationalisten

Dit is een groep van honderdduizenden, misschien wel miljoenen. Het vindt zijn oorsprong in de Eerste Wereldoorlog, maar heeft zich geconsolideerd tijdens het interbellum, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog [2].

Zij beroepen zich op de dichter en misdadiger tegen de menselijkheid Dmytro Dontsov. Zij zien zichzelf als Vikingvorsten, klaar om de laatste strijd tegen het kwaad te voeren, dat wil zeggen, volgens hen, tegen de Russische beschaving.

Laat de term "integraal-nationalist" niet misleiden. Het werd door Dontsov gekozen onder verwijzing naar de gedachte van de Fransman Charles Maurras. Dontsov was nooit een patriot, noch een nationalist in de klassieke zin. Hij heeft nooit het Oekraïense volk of het Oekraïense land verdedigd. Integendeel.

De Oekraïense "integrale nationalisten" hebben sinds 1919 laten zien waartoe zij in staat zijn. Ze hebben meer dan 4 miljoen van hun medeburgers vermoord, waaronder 1,6 miljoen Joden. Sinds 2014 voeren zij een burgeroorlog die aan ongeveer 20.000 medeburgers het leven heeft gekost. Zij amputeerden ook hun land in 1921 door Galicië en Volhynia aan de Polen te geven, opdat het Poolse leger tegen de USSR zou vechten.
Zij sloten een verbond met de Straussianen in 2000 op een groot congres in Washington, waar de Straussiaan Paul Wolfowitz de eregast was.

Het is zeer gevaarlijk om te beweren, zoals de NAVO doet, dat de "integraal-nationalisten" in Oekraïne marginaal zijn. In de optiek van deze organisatie gaat het er natuurlijk alleen om het Russische optreden in diskrediet te brengen en te mobiliseren voor Oekraïne. Maar deze mensen vermoorden nu zonder oordeel of proces hun medeburgers die zich identificeren met de Russische cultuur.

Het is bijzonder gevaarlijk om deel te nemen aan het delirium van de "integrale nationalisten", zoals de Bundestag onlangs heeft gedaan door een resolutie aan te nemen over de "Holodomor", d.w.z. "genocide door hongersnood". De hongersnood van 1932-33 werd geenszins veroorzaakt door de Sovjets in het algemeen, noch door Jozef Stalin in het bijzonder. Het trof veel andere regio’s van de USSR, niet alleen Oekraïne. Het was een klimatologische ramp. Bovendien werden in Oekraïne zelf niet de steden getroffen, maar alleen het platteland, omdat de Sovjets besloten het tekort te beheersen door de arbeiders en niet de boeren te voeden. Geloof hechten aan de mythe van een geplande genocide is het aanmoedigen van anti-Russische haat op dezelfde manier als de nazi’s ooit anti-Joodse haat aanmoedigden.

Vladimir Jabotinsky (1880-1940), oprichter van het Joodse Legioen, daarna van de Irgun. Hij riep op tot uitbreiding van Israël over het gehele Britse mandaatgebied, d.w.z. over de huidige staat Israël, de Palestijnse gebieden en het Koninkrijk Jordanië.

Israëlische "revisionistische zionisten

De "revisionistische zionisten" vertegenwoordigen ongeveer 2 miljoen Israëli’s. Zij zijn erin geslaagd een parlementaire meerderheid te vormen door verschillende politieke formaties achter Benjamin Netanyahu te scharen.

Zij beroepen zich op de Oekraïner Vladimir Jabotinsky; de man die beweerde dat Palestina "een land zonder volk, voor een volk zonder land" was. Met andere woorden, Palestijnse Arabieren bestaan niet. Ze kunnen geen rechten hebben en moeten uit hun huizen worden gezet.

In september 1921 vormde Jabotinsky een geheim bondgenootschap met de Oekraïense "integraal-nationalistische" antisemieten, de eerste schakel in de zich vormende As-beweging. Dit verbond wekte de verontwaardiging van de hele Joodse diaspora en Jabotinsky werd uit de Wereld Zionistische Organisatie gezet. In oktober 1937 vormde Jabotinsky een nieuwe alliantie met de antisemieten van maarschalk Rydz-Smigly, die in Polen nummer twee was achter Józef Piłsudski. Hij werd opnieuw afgewezen door de Joodse diaspora.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog koos Jabotinsky Bension Netanyahu, de vader van Benjamin, als zijn privé-secretaris.

Het is ontstellend dat, 75 jaar na de oprichting van de staat Israël, de meeste mensen nog steeds verschillende en vaak tegengestelde opvattingen, slechts op basis van de religie van degenen die ze belijden, op één hoop gooien.

Revisionistisch zionisme" is het tegenovergestelde van het zionisme van Nahum Goldman en het World Jewish Congress. Zij bekommert zich niet om het Joodse volk en heeft daarom niet geaarzeld bondgenootschappen te sluiten met antisemitische strijdkrachten.

De "revisionistische zionisten", waaronder Menachem Begin en Ariel Sharon, hebben laten zien waartoe zij in staat zijn met de Nakba; de gedwongen verdrijving van de meerderheid van de Arabische bevolking uit Palestina in 1948. Het is deze misdaad, waarvan de herinnering zowel Arabieren als Israëliërs achtervolgt, die vrede in Palestina tot op heden onmogelijk maakt.

Benjamin Netanyahu sloot in 2003 een verbond met de Straussianen tijdens een groot congres achter gesloten deuren in Jeruzalem [3]. Zodra Volodymyr Zelensky was gekozen, met wie hij persoonlijk bevriend raakte, hernieuwde Netanyahu ook het samenwerkingsverband van Jabotinsky met de "integrale nationalisten".

De As is gevormd.

De gemeenschappelijke ideologie van de nieuwe As

Zoals het Italiaanse fascisme, het Duitse nazisme en het Japanse Hakkō ichiu weinig met elkaar te maken hadden, zo denken de Straussianen, de "integraal-nationalisten" en de "revisionistische zionisten" verschillend en streven zij verschillende doelen na. Alleen de nazi’s waren zo antisemitisch dat ze een heel volk wilden doden. De fascisten verachtten de Joden, maar probeerden ze niet uit te roeien. De Japanners hebben zich nooit met deze haat ingelaten en beschermden zelfs de Joden thuis en in de door hen bezette gebieden. Op dezelfde manier zijn vandaag de dag de "integrale nationalisten" obsessief tegen de Russische cultuur en willen zij alle Russen doden, mannen, vrouwen en kinderen, terwijl de Straussianen hen verachten zonder hen te willen uitroeien, en de "revisionistische Zionisten" andere doelstellingen nastreven.

Elk van deze drie geïsoleerde groepen vormt een gevaar voor specifieke bevolkingsgroepen, maar alle drie samen bedreigen ze de hele mensheid. Ze delen een gemeenschappelijke cultus van geweld en macht. Ze hebben laten zien dat ze uitroeiingsoorlogen kunnen voeren. Alle drie denken dat hun tijd gekomen is. Zij moeten echter niet alleen hun interne tegenstellingen overwinnen, maar hun as is nog steeds onzeker. Zo hebben de Straussianen zojuist de "revisionistische zionisten" een waarschuwing gegeven in verband met de mogelijke uitbreiding van de joodse nederzettingen in de Palestijnse gebieden.

Vertaling
openbaararchief.nl

[1Rusland verklaart de oorlog aan de Straussianen”, door Thierry Meyssan, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 8 maart 2022.

[2Wie zijn de Oekraïense integraal-nationalisten?”, door Thierry Meyssan, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 15 november 2022.

[3« Sommet historique pour sceller l’Alliance des guerriers de Dieu », Réseau Voltaire, 17 octobre 2003.