Voltaire Netwerk

De arrestatie van Navo officieren in Aleppo

Voltaire netwerk — De Veiligheidsraad hield een besloten zitting vandaag 16 décember 2016 om 17 uur universele tijd, aangezien Navo officieren deze ochtend door de Syrische Speciale Strijdkrachten in een bunker in West-Aleppo werden gearresteerd.

Vertaling
Bart Ero

Voltaire Netwerk

Voltaire, internationale editie

Artikelen onder de Creative Commons licentie

U kunt de artikelen van het Voltaire Netwerk vrij reproduceren op voorwaarde de bron te vermelden en ze niet te veranderen noch ze voor commerciële doeleinden te gebruiken (licentie CC-BY-NC-ND)

Het Voltaire Netwerk ondersteunen

U gebruikt deze site waar uw kwaliteits-analyses vindt die u helpen uw opvatting van de wereld te smeden. Deze site kan zonder uw financiële steun niet voortbestaan.
Helpt ons met een bijdrage.

Hoe aan het Voltaire Netwerk deel te nemen ?

De animators van het netwerk zijn allen vrijwilligers.
- Vertalers op beroepsniveau: u kunt aan het vertalen van de artikelen deelnemen.