Voltaire netwerk — De Veiligheidsraad hield een besloten zitting vandaag 16 décember 2016 om 17 uur universele tijd, aangezien Navo officieren deze ochtend door de Syrische Speciale Strijdkrachten in een bunker in West-Aleppo werden gearresteerd.

Vertaling
Bart Ero