ولترشبکه

شورای امنیت پس از دستگیری فرمانده هان ناتو در حلب در نشستی بسته گرد هم آمدند

+

در روز جمعه ۱۶ ماه دسامبر در ساعت ۱۷ ، شورای امنیت در نشستی بسته گرد هم آمدند ، در همان حال افسران ناتو به وسیله ی نیروهای ویژه ی سوریه در پناهگاهی در شرق حلب دستگیر شده بودند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.

اسرائیل علیه مردمان ونزوئلا
اسرائیل علیه مردمان ونزوئلا
بوسيله ى تی یری میسان‬
ونزوئلا ، ایران : ترامپ و دولت پنهان
ونزوئلا ، ایران : ترامپ و دولت پنهان
بوسيله ى تی یری میسان‬
قلمرو های جدید داعش
قلمرو های جدید داعش
بوسيله ى تی یری میسان‬