Bundan bir yıl önce IŞİD’le bağlantılı birçok Kosovalının yakalandığı İtalya’da alarm verildi. Lavdrim Muhaceri’nin, aralarında Rıdvan Hakifi’nin de bulunduğu adamlarıyla birlikte Avrupa’ya geri döndüğü belirtiliyor.

Muhaceri, önce Kosova’da NATO hesabına, ardından da NATO’nun taşeronu bir « özel güvenlik şirketi »’nde Afganistan ve Irak’ta çalışmış, 27 yaşında genç bir Kosovalıdır. Kosova’da İmam Zekeriya Kasımi tarafından devşirildiği ve örgüt IŞİD adını aldığı sırada Irak’ta İslam Emirliği’ne katıldığı söyleniyor. Esirleri vahşice öldürürken çekilmiş birçok video görüntüsünü yayınlamıştır.

Birleşmiş Milletler (MİNUK), İnterpol ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından aranmaktadır. Bundan böyle artık EUROPOL’un nişan hattındadır. Suriye ve İtalyan istihbarat servislerine göre, Arnavutluk, Kosova ve Makedonya’da çeşitli saldırılar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Muhaceri, öldüğünün açıklandığı güne kadar IŞİD bünyesindeki Arnavut cihatçılara komuta ediyordu. Onun yerine Rıdvan Hakifi getirilmiş, ama Mayıs 2015’te tekrar ortaya çıkmıştı.

IŞİD, ABD tarafından başlangıçta Irak direnişiyle mücadele kapsamında kurulmuş bir terörist örgüttür. 2014’te, Irak ve Suriye’de İpek Yolunun önünü kesmek ve bir « Sünnistan » kurmak misyonuyla Suudi Prens Abdülrahman el Faysal’ın yönetimine geçmiştir.

Çeviri
Osman Soysal