Yirmi yıldır « sonsuz savaş » veya « terörizme karşı savaş »ın insani ve finansal maliyetini hesaplayan Brown Üniversitesi, geçici bir bilanço oluşturdu:

Genel insan maliyetinin (kayıplar hariç) 897.000 ila 929.000 ölüm arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam sadece Afganistan, Irak, Pakistan, Suriye ve Yemen’deki insan kayıplarını içeriyor. Bu sayıya Libya’daki en az 120.000 ek ölüm eklenmelidir.

Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ne mali maliyeti 8,049.000.000 dolar’dır. ABD vergi mükellefleri için bu 8.000 milyar dolara, ülkeleri büyük ölçüde harabe olan Afgan, Irak, Libya, Suriye ve Yemen vergi mükellefleri için birkaç yüz milyarlarca dolar daha eklemeliyiz.

« Sonsuz savaş »ın terörizmi ortadan kaldırması gerekiyordu. Ancak, Başkan George W. Bush (fotoğraf) tarafından başlatıldığından beri , terör operasyonları hiç bu kadar çok ve acımasız olmamıştı. Hatta bir terörist ülkenin kurulduğuna dahi tanık olduk: Irak ve Suriye İslam Emirliği. Resmi söylemi kabul edersek, bu katliam hiçbir işe yaramadı.

Çeviri
Osman Soysal