Op 22 oktober 2021 presenteert de secretaris-generaal van de NAVO, vergezeld van de ministers van Defensie van België, Tsjechië, Estland, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk, het onlangs gefinancierde Innovatiefonds.

"De NAVO is naar de zolder verdwenen", schreven politieke commentatoren een maand geleden in verschillende kranten, nadat Frankrijk op 16 september zijn ambassadeur uit Washington had teruggetrokken. Het was een protest van Parijs tegen het feit dat het de dag tevoren was uitgesloten van het strategisch-militaire partnerschap tussen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië en dat het een lucratief contract had verloren voor de verkoop van onderzeeërs aan Australië, die zullen worden vervangen door nucleaire onderzeeërs die door de VS en Groot-Brittannië worden geleverd.

Een week na de opzienbarende diplomatieke breuk kreeg de Franse generaal Lavigne echter de leiding over het Allied Transformation Command, met hoofdkwartier in Norfolk in de Verenigde Staten, en publiceerden de presidenten van de twee landen, Biden en Macron, een gezamenlijke verklaring (hier de Elysée-versie, hier de Witte Huis-versie, red).

Biden bevestigde opnieuw "het strategisch belang van het Franse en Europese engagement in de Indo-Pacifische regio" (de regio die zich in de geopolitiek van Washington uitstrekt van de westkust van de VS tot die van India).

Het militair comité van de chefs defensie van de 30 NAVO-landen, bijeen in Athene, legde uit waarom: "Terwijl de agressieve acties van Moskou onze veiligheid bedreigen, verschuift door de opkomst van China het machtsevenwicht, met gevolgen voor onze veiligheid, onze welvaart en onze manier van leven".

Met het oog op dergelijke "bedreigingen", zo concludeerde hij, "moeten Europa en Noord-Amerika sterk zijn, met elkaar verbonden". Hoe deze aan elkaar moeten worden gekoppeld, herhaalde Biden in zijn gezamenlijke verklaring met Macron: "De Verenigde Staten erkennen het belang van een sterkere, slagvaardigere Europese defensiemacht die de NAVO aanvult.

Een militair sterker Europa dus, maar dan als aanvulling op de NAVO: een asymmetrisch bondgenootschap, waar 21 van de 27 EU-landen deel van uitmaken, waarin de post van Supreme Allied Commander in Europe altijd wordt bekleed door een Amerikaanse generaal, die alle andere belangrijke commando’s in Europa onder zijn hoede heeft (zoals het JFC-Naples met hoofdkwartier aan de Lago Patria).

Tegen deze achtergrond vond op 21-22 oktober in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel de bijeenkomst plaats van de 30 ministers van Defensie (met Italië’s Lorenzo Guerini, PD).

Er werd een "fonds voor innovatie" opgericht met een aanvankelijke toewijzing van 1 miljard euro, ten laste van 17 Europese landen, waaronder Italië, maar niet van de Verenigde Staten, voor de ontwikkeling van de meest geavanceerde technologieën voor oorlogsgebruik.

Hij lanceerde de "strategie voor kunstmatige intelligentie", een nog duurder programma voor de NAVO om haar leidende positie op dit gebied te behouden, die "de mondiale defensieomgeving verandert", d.w.z. de manier waarop oorlog wordt gevoerd.

Hij besloot tot "verbetering van de paraatheid en de doeltreffendheid van onze nucleaire afschrikking", d.w.z. de inzet van nieuwe kernwapens in Europa, uiteraard met als motief de verdediging tegen de "groeiende raketdreiging vanuit Rusland".

Aan de vooravond van de NAVO-bijeenkomst waarschuwde de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu dat "de Verenigde Staten, met de volledige steun van de NAVO-bondgenoten, hun werkzaamheden hebben geïntensiveerd om tactische kernwapens en hun opslagplaatsen in Europa te moderniseren" en Rusland vindt het bijzonder verontrustend dat "piloten van niet-nucleaire NAVO-landen zich bezighouden met oefeningen voor het gebruik van tactische kernwapens". Een boodschap die met name gericht is aan Italië, waar de VS voorbereidingen treffen om de B61 kernbommen te vervangen door de nieuwe B61-12 en waar Italiaanse piloten worden opgeleid in het gebruik ervan, nu ook met F-35’s. "Wij beschouwen dit als een directe schending van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens," concludeerde Shoigu.

De boodschap is gericht aan Italië en andere Europese NAVO-leden die, ondanks het feit dat zij het Non-proliferatieverdrag als niet-nucleaire landen hebben geratificeerd, Amerikaanse kernwapens herbergen en trainen in het gebruik ervan.

De impliciete betekenis van de boodschap is duidelijk: Rusland beschouwt deze landen als een bedreiging en neemt tegenmaatregelen. De boodschap werd, zoals gewoonlijk, genegeerd door onze regering en het parlement en, uiteraard, door de media, die de NAVO al op zolder hadden gezet.

Vertaling
openbaararchief.nl
Bron
Il Manifesto (Italië)