De Verenigde Staten zijn - zoals vorige maand aangekondigd - in december begonnen met het verschepen van de nieuwe B61-12 kernbommen naar Italië en andere Europese landen. Een officieel document van het US Air Force Department bevestigt dit. Het stelt "veiligheidsnormen vast voor het gebruik van C-17 vliegtuigen die B61-12 wapens vervoeren in het verantwoordelijkheidsgebied van het U.S. European Command". In de geografie van het Pentagon omvat dit gebied niet alleen de Europese Unie, maar ook de gehele Russische Federatie.

In het document staat welke kernwapens worden vervoerd met de C-17 Globemasters, het grootste Amerikaanse militaire transportvliegtuig. Zij brengen de bommen van de VS naar Europa, ter vervanging van: de B61-3, B61-4 en B61-7. Een enkele B61-12 heeft vier vermogensopties, afhankelijk van het te raken doel. De C-17 Globemasters - zo vermeldt het document verder - vervoeren ook andere kernwapens: B61-11, W78 W80-1, B83-1, W87-0.

De in het document genoemde veiligheidsnormen bevestigen het gevaarlijke karakter van het laden, vervoeren en lossen van kernwapens. Er kan sprake zijn van "de kans op brand van een vliegtuig met kernwapens aan boord" en een storing van het vliegtuig tijdens de vlucht die "een noodlanding" vereist of "het afwerpen van een kernwapen".

De stationering op ons nationale grondgebied van de nieuwe Amerikaanse kernbommen - first strike wapens met precisiebegeleiding en anti-bunkermogelijkheden, die voornamelijk zijn toegerust met de F-35 gevechtsvliegtuigen - stelt Italië in de frontlinie van de steeds hachelijker wordende confrontatie tussen de NAVO en Rusland. Daarmee schendt Italië het in 1975 geratificeerde Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens, dat bepaalt: "Elke niet-nucleaire militaire staat verbindt zich ertoe van niemand direct of indirect kernwapens te ontvangen".

Het programma eindigt met een interview met de historicus Franco Cardini over het stilzwijgen van de Italiaanse regering en het parlement en over de historische fase die we doormaken.

"Korte samenvatting van het Grandangolo internationale persoverzicht van vrijdag 30 december 2022, om 20.30 uur, op de Italiaanse zender Byoblu."

Vertaling
openbaararchief.nl