Het komt zelden voor dat internationale betrekkingen op hun kop worden gezet zoals in 2022. En het is nog niet voorbij. Het begonnen proces zal niet stoppen, ook al wordt het door gebeurtenissen verstoord en mogelijk enkele jaren onderbroken. De overheersing van het Westen, d.w.z. zowel de Verenigde Staten als de voormalige koloniale machten van Europa (voornamelijk het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje) en Azië (Japan), loopt ten einde. Niemand gehoorzaamt nog een leider, zelfs niet de staten die vazallen blijven van Washington. Iedereen begint nu voor zichzelf te denken. We bevinden ons nog niet in de multipolaire wereld die Rusland en China tot stand trachten te brengen, maar we zien hem wel ontstaan.

Het begon allemaal met de Russische militaire operatie om resolutie 2202 van de Veiligheidsraad af te dwingen en de gehele Oekraïense bevolking te beschermen tegen haar "integraal-nationalistische" regering. Dit is natuurlijk helemaal niet zoals het in de Verenigde Staten, de Europese Unie, Australië en Japan wordt gezien. Het Westen is ervan overtuigd dat Rusland Oekraïne is binnengevallen om zijn grenzen met geweld te wijzigen. Maar dit is noch wat president Vladimir Poetin heeft aangekondigd, noch wat het Russische leger heeft gedaan, noch hoe de gebeurtenissen zich hebben ontwikkeld.

Daargelaten de vraag wie gelijk heeft en wie niet. Het hangt ervan af of men op de hoogte is van de burgeroorlog die Oekraïne verscheurt sinds de afzetting van de democratisch gekozen president, Viktor Janoekovitsj, in 2014. Het Westen vergeet de 20.000 doden in die oorlog en kan zich niet voorstellen dat de Russen de slachting wilden stoppen. Het Westen negeert ook de Minsk-akkoorden die Duitsland en Frankrijk samen met Rusland hadden gegarandeerd, en kan niet aannemen dat Rusland de in 2005 door de Verenigde Naties toegekende "verantwoordelijkheid om te beschermen" in praktijk heeft gebracht.

De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel [1] en de voormalige Franse president François Hollande [2] hebben echter allebei publiekelijk verklaard dat zij de Minsk-akkoorden niet hebben ondertekend om een einde te maken aan de burgeroorlog, maar om tijd te winnen en Oekraïne te bewapenen. Beiden feliciteren zichzelf met het feit dat ze Rusland erin hebben geluisd, terwijl ze Rusland ervan beschuldigen als enige verantwoordelijk te zijn voor de huidige oorlog. Het is niet verrassend dat deze twee voormalige leiders trots zijn op hun dubbelhartigheid tegenover hun publiek, maar in andere delen van de wereld komen hun woorden anders over. Voor de meerderheid van de mensheid toont het Westen zijn ware gedaante: het probeert nog steeds de rest van de wereld te verdelen en degenen die onafhankelijk willen zijn in de val te lokken; het praat over vrede, maar zaait oorlogen.

Het is verkeerd te veronderstellen dat de sterkste altijd zijn wil aan anderen wil opleggen. Deze westerse houding wordt zelden door anderen gedeeld. Samenwerking is veel doeltreffender gebleken dan uitbuiting en de revoluties die daardoor worden uitgelokt. Dit is de boodschap die de Chinezen probeerden uit te dragen wanneer zij spraken van "win-win"-relaties. Het was niet zozeer een kwestie van eerlijke handelsbetrekkingen, maar van de manier waarop de Chinese keizers regeerden: wanneer een keizer een decreet uitvaardigde, moest hij ervoor zorgen dat het werd opgevolgd door de gouverneurs van elke provincie, ook door diegenen die niet door het besluit werden getroffen. Hij toonde hen dat hij hen niet vergeten was door hen elk een geschenk te geven.

In tien maanden tijd heeft de rest van de wereld, de overgrote meerderheid, de ogen geopend. Als het op 13 oktober nog 143 staten waren die het westerse verhaal volgden en de Russische "agressie" [3] veroordeelden, zouden zij vandaag niet meer in de meerderheid zijn bij een stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De stemming op 30 december over een resolutie waarin de interne rechtbank van de VN, het Internationaal Gerechtshof, wordt verzocht de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël tot "bezetting" te verklaren, is hiervan het bewijs. De Algemene Vergadering legt zich niet langer neer bij de westerse wanorde in de wereld.

11 Afrikaanse staten, die voorheen in de greep van Frankrijk waren, hebben een beroep gedaan op het Russische leger of een Russische particuliere militaire onderneming om hun veiligheid te garanderen. Ze geloven niet meer in de oprechtheid van Frankrijk en de Verenigde Staten. Anderen weten ook dat westerse bescherming tegen jihadisten hand in hand gaat met westerse heimelijke steun aan jihadisten. Ze zijn publiekelijk bezorgd over de massale overdracht van voor Oekraïne bestemde wapens naar jihadisten in de Sahel of naar Boko Haram [4]; zozeer zelfs dat het Amerikaanse ministerie van Defensie een controlemissie heeft aangesteld om na te gaan wat er met de voor Oekraïne bestemde wapens gebeurt, als een manier om het probleem onder het tapijt te vegen en te voorkomen dat het Congres zich met deze duistere plannen bemoeit.

In het Midden-Oosten speelt NAVO-lid Turkije een subtiel spel tussen zijn Amerikaanse bondgenoot en zijn Russische partner. Ankara besefte lang geleden dat het nooit tot de Europese Unie zou toetreden en, meer recent, dat het niet langer een optie was om zijn imperium over de Arabieren te herstellen. Het wendt zich daarom tot Europese staten (zoals de Bulgaren, Hongaren en Kosovaren) en Aziatische staten (zoals Azerbeidzjan, Turkmenistan, Oezbekistan, Kazachstan en Kirgizië) met een Turkse cultuur (en geen Turkse taal zoals de Chinese Oeigoeren). Als gevolg daarvan verzoent Ankara zich met Damascus en bereidt het zich voor om het Westen te verlaten voor het Oosten.

De komst van China naar de Golf tijdens de top van Riyad heeft de rollen in dit deel van de wereld omgedraaid. De Arabische staten zagen dat Peking redelijk was, dat het hen hielp vrede te sluiten met hun Perzische buren. Hoewel Iran een duizendjarige bondgenoot van China is en door China wordt verdedigd, staat China de excessen van Iran niet toe. In de Golf hebben ze het verschil gemeten met het Westen, dat in contrast sinds 1979 niet is opgehouden hen te verdelen en tegen te werken.

India en Iran werken samen met Rusland hard aan een transportcorridor waardoor zij handel kunnen drijven ondanks de westerse economische oorlog (in het Westen gepresenteerd als "sancties", hoewel deze volgens het internationale recht onwettig zijn). Mumbai is al verbonden met Zuid-Rusland en binnenkort met Moskou en Sint-Petersburg. Rusland en China vullen elkaar dus aan. Beijing bouwt wegen in Eurazië van oost naar west, Moskou langs de lengtegraden.

China, voor wie deze oorlog een ramp is die zijn plannen om de zijderoutes aan te leggen verstoort, is nooit in het westerse verhaal getrapt. Hoewel het een voormalig slachtoffer is van Rusland, dat in de 19e eeuw deelnam aan de bezetting van Tianjin en Wuhan (Hankou), weet het dat het Westen er alles aan zal doen om beide uit te buiten. Ze herinnert zich haar vroegere bezetting om te beseffen dat haar lot verbonden is met dat van Rusland. Zij begrijpt niet veel van Oekraïense zaken, maar weet dat haar visie op de organisatie van internationale betrekkingen alleen het licht kan zien als Rusland zegeviert. Het wil dus niet aan de zijde van Rusland vechten, maar zal ingrijpen als Rusland wordt bedreigd.

Deze heroriëntatie van de wereld is zeer zichtbaar in overheidsinstellingen. Het Westen vernederde Rusland in de Raad van Europa totdat Moskou vertrok. Tot hun verbazing liet Rusland het daar niet bij. Eén voor één verlaat het alle afspraken die in de Raad van Europa zijn gemaakt, op allerlei gebieden, van sport tot cultuur. Het Westen beseft plotseling dat het een ruimhartige en gecultiveerde partner aan zich voorbij heeft laten gaan.

Het proces wordt voortgezet in alle andere intergouvernementele organisaties, te beginnen met de Verenigde Naties. Dit is een oud verhaal in de Westers-Russische betrekkingen, dat teruggaat tot de uitsluiting van Moskou uit de Volkenbond in 1939. Destijds vroegen de Sovjets, bezorgd over een mogelijke nazi-aanval op Leningrad (Sint-Petersburg), Finland om de haven van Hanko te leasen, maar toen de onderhandelingen zich voortsleepten, vielen ze Finland binnen ("Winteroorlog"), niet om het te annexeren, maar om hun marine in Hanko te plaatsen. Dit precedent wordt tegenwoordig uitgelegd als een voorbeeld van Russisch imperialisme, hoewel de Finse president Urho Kekkonen zelf erkende dat de Sovjet-houding "begrijpelijk" was.

Laten we terugkeren naar de Verenigde Naties. Rusland uitsluiten zou pas mogelijk zijn als de Algemene Vergadering een hervorming van het Handvest zou hebben goedgekeurd. Dit was mogelijk in oktober, maar nu niet meer. Het gaat om een herinterpretatie van de geschiedenis en de aard van de VN.

Er wordt beweerd dat het lidmaatschap van de Organisatie oorlog verbiedt. Dit is onzin. Het lidmaatschap van de VN verplicht tot "handhaving van de internationale vrede en veiligheid", maar omdat de mens is wat hij is, is het gebruik van geweld onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Soms wordt deze toestemming zelfs een verplichting in het kader van de "verantwoordelijkheid om te beschermen". Dit is precies wat Rusland doet voor de bevolking van Donbass en Novorussia. Merk op dat Moskou niet blind is en zich heeft teruggetrokken van de rechteroever (noordelijk deel) van de stad Kershon. De Russische generale staf trok zich terug achter een natuurlijke grens, de rivier de Dnjepr, omdat zij het onmogelijk achtte het andere deel van de stad te verdedigen tegen westerse legers, ook al had de bevolking van de hele stad per referendum gevraagd om aansluiting bij de Russische Federatie. Er is nooit een Russische nederlaag geweest in Kershon, maar dat weerhoudt de westerse media er niet van te spreken over de "herovering" ervan door het Zelensky-regime.

Bovenal wordt het functioneren van de VN vertroebeld door het in twijfel trekken van het leiderschap van de Veiligheidsraad. Toen de organisatie werd opgericht, was het de bedoeling de gelijkheid van elke staat binnen de Algemene Vergadering te erkennen en de grootmachten van die tijd binnen de Veiligheidsraad het vermogen te geven om conflicten te voorkomen. De Veiligheidsraad is geen plaats van democratie, maar van consensus: er kan geen besluit worden genomen zonder de instemming van elk van de vijf permanente leden. Mensen doen alsof ze verbaasd zijn dat ze Rusland niet kunnen veroordelen, maar zijn ze verbaasd dat ze de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en soms Frankrijk niet hebben veroordeeld voor hun illegale oorlogen in Kosovo, Afghanistan, Irak en Libië? Zonder het vetorecht wordt de VN een absoluut ondoelmatige organisatie. Toch wint dit idee terrein in het Westen.

Bovendien zou het absurd zijn te denken dat China, de belangrijkste handelsmacht ter wereld, in een VN zou blijven waarvan Rusland, de belangrijkste militaire macht ter wereld, zou zijn uitgesloten. Peking zal niet de rol van garant spelen bij een operatie tegen zijn bondgenoot, omdat het ervan overtuigd is dat zijn dood de opmaat zal zijn voor zijn eigen dood. Daarom bereiden de Russen en de Chinezen andere instellingen voor, die zij pas zullen inschakelen als de VN vervormd raakt, als zij wordt omgevormd tot een eenkleurige vergadering en zo haar vermogen verliest om conflicten te voorkomen.

Volgens ons is de enige uitweg dat het Westen accepteert slechts te zijn wat het is. Maar voorlopig kunnen ze dat niet. Ze verdraaien de werkelijkheid in de hoop hun eeuwenlange hegemonie te behouden. Dit spel is voorbij, omdat ze uitgeput zijn en vooral omdat de rest van de wereld veranderd is.

Vertaling
openbaararchief.nl

[1"Hatten Sie gedacht, ich komme mit Pferdeschwanz?", Tina Hildebrandt und Giovanni di Lorenzo, Die Zeit, 7. Dezember 2022.

[2«Hollande: ‘There will only be a way out of the conflict when Russia fails on the ground’», Theo Prouvost, The Kyiv Independant, December 28, 2022.

[4«Buhari : les armes utilisées en Ukraine pénètrent dans les pays du bassin du lac Tchad», Tass, Alwihda Info, 8 Décembre 2022. «Le Sahel menacé par le djihadisme: une nouvelle Syrie», Leslie Varenne, Mondafrique, 15 décembre 2022.