Wij reproduceren hieronder een uittreksel van de over de televisie uitgezonden redevoering gehouden door president Recep Tayyip Erdoğan ter gelegenheid van de ceremonies van de 101° verjaardag van de slag van Çanakkale (« de slag van de Dardanellen ») en ter herinnering van de slachtoffers van de aanslag begaan in Ankara enkele dagen daarvoor.

* * *

(…) Ik vestig uw aandacht op het feit dat alle terroristische organisaties actief in onze regio en in ons land zich hebben verenigd tegen Turkije. Daarentegen zijn talrijke Staten, speciaal in de Westerse landen, nog steeds niet in staat een principiële houding tegen deze organisaties in te nemen.

Vandaag is er een vergadering in Brussel, in België. België, lidstaat van de Europese unie —die de PKK als een terroristische Staat heeft erkend—, laat ze toe een tent op te trekken en ze hun vodden te laten zwaaien, vlak achter het gebouw waar de vergadering wordt gehouden. Ze zijn niet eerlijk, ze zijn niet oprecht. Ze handelen op een ambivalente manier. Vandaag hebben ze de vlag en de affiches weggehaald.

Wie probeert U te bedriegen? Weest eerlijk, eerlijk en oprecht. Het land tegenover U, Turkije, is niet naïef; laat het U gezegd zijn.

Dit heet zich aan de terroristen overgeven, ze hebben zich aan het terrorisme overgegeven. Kijkt U eens, er is geen enkele reden dat de bom die in Ankara ontploft is, niet in Brussel ontploft of in een andere Europese stad, in een stadscentrum waar men de leden van een terroristische organisatie hun show laat doen. Het feit dat de Europese landen doorgaan onverschillig te handelen, ondanks deze onmiskenbare werkelijkheid, is als dansen op een mijnenveld, maar het is duidelijk hoe dat afloopt.

Ik doe hier een oproep op de Staten die hun armen openen voor hen die, direct of indirect, terroristische organisaties steunen. U voedt een slang in uw bed. En die slang die door U gevoed wordt kan U op elk moment bijten. Misschien is het zo dat op uw televisieschermen naar de bommen kijken die in Turkije ontploffen niets voor U betekent; maar als de bommen in uw steden beginnen te ontploffen, zal U zeker begrijpen wat wij gevoelen. Maar dan zal het te laat zijn. Maakt een eind aan het steunen van activiteiten die U nooit in uw eigen land zou tolereren, behalve als ze in Turkije plaats vinden.

Wanneer er een bomaanslag in uw land plaats vindt en als één van uw kamerleden een condoleance bezoek brengt aan de familie van een kamikaze, dan weet ik heel goed wat U tegen haar doen kan. Evenzo, als mensen met een universitaire titel, een journalist, vertegenwoordigers van de burgermaatschappij in uw land een terroristische organisatie steunen die tegen de eenheid en de continuïteit van uw land handelt, kunnen we ook voorstellen welke uw houding zal zijn. Weest gerust. Turkije strijdt tegen de terreur in overeenkomst met de principes van een rechtstaat, het is democratischer, en veel toleranter dan de Westerse landen die bloot staan of bloot zullen staan aan een soortgelijke dreiging. Wij zullen onze weg op dezelfde manier blijven volgen. (…)

Vertaling
Bart Ero