Musul (Irak) tamamen ve Rakka (Suriye) kısmen kurtarılmışken, on binlerce IŞİD savaşçısı öldürüldü ve on binlercesi de kaçmış durumda.

Bu arada Halifelik aşağıda dağılımları belirtilen toplam 19 000 savaşçıya bu ayın maaşını ödeyebildi:
 Irak’ta 7 000;
 Suriye’de 12 000.

Diğerleri gibi bir cihatçı gruptan ibaret olan IŞİD, 2014’te Irak’ı ve Suriye’yi fethi sırasında 40 000 savaşçıya ihtiyacı olduğunu belirtiyordu. O dönem 80 000 Nakşibendi tarikatı üyesi (özellikle Devlet Başkanı Saddam Hüseyin devrindeki Iraklı eski askerlerden oluşan) ve Iraklı Sünni aşiretlerinden 120 000 savaşçının desteğini almıştı. Böylece Halifeliğin ilanı sırasında 240 000 savaşçıya sahipti.

Çeviri
Osman Soysal