Inhoudsopgave

Voorwoord

Deel 1
De "Arabische lente" zoals ervaren door de Moslimbroederschap

De Moslimbroederschap als moordenaars
1- De Egyptische Moslimbroederschap
2- De Broederschap heropgericht door de Angelsaksen en de aparte vrede met Israël

De Moslimbroederschap als hulpje van MI6 en de CIA
3- De Broederschap in dienst van de Carter/Brzezinki strategie
4- Naar de oprichting van een internationale Jihad

De Moslimbroederschap als de hulpmacht van het Pentagon
5- De Islamisten in de armen gesloten door het Pentagon
6- De samensmelting van de twee :"Gladio" en de inzet van Daesh

De Moslimbroederschap als leden van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis
7- Het begin van de "Arabische lente" in Tunesië
8- De "Arabische lente" in Egypte
9- Geen kleurrijke revolutie in Bahrein en Jemen
10- De “Arabische lente” in Libië

Eerste tegenslagen voor de Moslimbroederschap
11- De "Arabische lente" in Syrië
12- Het einde van de "Arabische Lente" in Egypte
13- De oorlog tegen Syrië

Daesh verwezenlijkt de droom van de Moslimbroederschap : het Kalifaat
14- Daesh en het Kalifaat
15- De liquidatie van Daesh

Deel 2
De "Arabische lente", gezien vanuit Parijs

De kwelling van het Franse buitenlands beleid
16- Jacques Chirac, de "Arabische
17- Nicolas Sarkozy, "de Amerikaanse

Frankrijk gemanipuleerd
18- De voorbereiding van de invasies van Libië en Syrië
19- Het begin van de oorlog tegen Libië

Frankrijk in de spiraal
20- Het begin van de oorlog tegen Syrië
21- Gemeenschappelijke punten van de operaties in Libië en Syrië

De twee Frankrijken
22- De val van de Libisch-Arabische Jamahiriya
23- Het overbrengen van Libische strijders naar Syrië

Frankrijks overwinning voor de vrede
24- Syrië : de vierde generatie oorlog

De heroprichting van de Franse Koloniale Partij
25- François Hollande en de terugkeer van de "koloniale partij

De aanval van de Koloniale Partij op Syrië en Mali
26- Tweede oorlog tegen Syrië

Van valse beschuldigingen tot echt bloedbad
27- De "rode lijn
28- Besluiteloosheid

Frankrijk, tegen zijn tegenstanders en bondgenoten
29- Het Syrische volk spreekt zich uit
30- Daech en het Kalifaat

Frankrijk : van koloniale fantasie tot ramp
31- Rusland’s interventie
32- Macron de onbesliste
33- Voorlopige beoordeling

Deel 3
De ’Arabische lente’, georganiseerd door Washington en Londen

2001 : de aftakeling van het Amerikaanse Rijk
34- Overheersing door de VS
35- Het kantelpunt van 9/11
36- Wie regeert de Verenigde Staten ?

37- Washington’s strategie
38- De oorlogen tegen Afghanistan en Irak
39- De politiek van oorlog
40- De verlenging van de oorlog
41- Op weg naar de "Arabische lente" !
42- De oorlog tegen Libanon
43- De Baker/Hamilton Commissie
44- De oorlog tegen de sjiieten zal niet in Libanon plaatsvinden
45- De afgebroken oorlog tegen Iran
46- Staatsterreur
47- Het Obama presidentschap
48- Iran’s kleurrijke revolutie
49- "Leiderschap van achteren
50- De rol van MI6
51- De Syrische staat en Bashar al-Assad
52- De toenadering tussen Washington en Théran
53- De Israëlisch-Saudische tandem
54- Het opportunisme van Qatar
55- De instabiliteit van Turkije en Oekraïne
56- Georganiseerde migratie als oorlogswapen
57- Het VS diepe staat plan tegen Syrië
58- De mythe van de internationale gerechtigheid
59- De uitvoering van het Feltmanplan
60- De jihadis, een machtig leger van de aarde
61- Operatie "Sycamore Wood
62- De instrumentatie van de Koerdische kwestie
63- Rusland’s interventie
64- China’s interventie
65- De Damascener Geest

Epiloog

Bibliografie

Traduction
openbaararchief.nl