Suriye Savaşı’nda askeri katılım gösteren muhtelif devletler ardı ardına geri çekilip, ABD ile Rusya’yı karşı karşıya ve yalnız bırakırken, birçok yayın ülkenin parçalanması konusunu işlemeye başladı.

• Mustafa Halife, Arap Reform İnsiyatifi adına kaleme aldığı „Suriye’yi parçalamanın imkansızlığı“ adlı eserinde, ülkenin dinsel-etnik parçalanmaları ile halkın homojen yapısından dolayı bunun hayata geçirilmesinin imkansızlığına işaret ediyor. Buna ek olarak, söz konusu projelerin ekonomik dahil tüm taraflar açısından hayat bulamayacağının altını çiziyor. NATO propagandasının parçalama planlarına hizmet etmesi ve Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmesine rağmen iyi belgelenmiş bir çalışma. Amerika Birleşik Devletleri bu çalışmanın, Cenevre-2 konferansında bu seçeneğin reddine hizmet etmesini istiyordu.

• Dış Politika Araştırma Enstitüsü için yaptığı „Suriye’yi parçalara bölmek“ adlı çalışmasında Gary Gambill, İsrail’in bakış açısını ortaya koyuyor. Ona göre, nüfus dağılımı her ne kadar parçalanma için bir engel olsa da, barışın kalıcı olmasını da sağlayabilir. Aslında bu, her tarafa kendi zaferini verecektir. Geriye sadece halkın sürgün edilmesi kalıyor ki, bu da yazarı pek rahatsız etmiş gibi görünmüyor.

The impossible partition of Syria, Mustafa Khalifa, Arab Reform Initiative, Ekim 2013, 13 Sayfa
Partitioning Syria, Gary Gambill, Foreign Policy Research Institute, Ekim 2013, 3 Sayfa

Çeviri
Ayhan Aslan