Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olağanüstü halin kaldırılmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

15 Temmuz 2016’da CİA tarafından kendisine yönelik olarak gerçekleştirilen öldürme girişimi ve bunu izleyen doğaçlama askeri darbe sonrasında, üç aylığına olağanüstü hal ilan edilmiş ve 7 kez uzatılmıştı.

Türk yetkililer yönetim ve toplumu AKP’ye düşman unsurlardan ve özellikle de gerici vaiz Fethullah Gülen’e bağlı kişileri tasfiye etmek olağanüstü halden yararlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iktidarı ele geçirmesi sürecine katılan Gülen, müttefiki ABD’ye sadık kalmış ve bu durum da onu eski Türk ortağı ile yolunu ayırmaya itmişti.

150 000’den fazla memur tasfiye edildi. 80 000’den yurttaş hapse atılmış bu da cezaevi yönetimini hapishanelerde yer açmak için adli suçluları serbest bırakmak zorunda bırakmıştı. 28 000 muhalif mahkum edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin önümüzdeki hafta olağanüstü hal ile ilgili hükümler içeren bir yasa tasarısını görüşmesi bekleniyor. Gece gösterileri yasaklanacak ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin memurlarını tasfiye etmeyi sürdürebilecektir.

Çeviri
Murat Özdemir