Türkiye, 12 Kasım 2021’de « Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi »ni « Türk Devletleri Teşkilatı »na dönüştürmeyi başardı.

Bu dönüşüm, Dağlık Karabağ’da (Ermenistan) Türk-Azerbaycan askeri zaferinin ardından gerçekleşiyor.

Bu örgütün üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan’dır. Ayrıca Macaristan ve Türkmenistan da gözlemci statüsündedir.

Avrupa Birliği’ne üye olmak veya Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden inşa etmek konusunda uzun süre tereddüt eden Türkiye, şimdi üçüncü bir yolu seçiyor: Türkçe konuşan halkların liderliğini üstlenmek.

Bu operasyon Rusya ve Çin tarafından pek hoş karşılanmamaktadır. İki süper güç, Orta Asya’daki ayrılıkçılığı önlemek için Şanghay İşbirliği Örgütü’nü kurdu. Buna ek olarak Çin Türkçe konuşulan Sincan bölgesine sahip, ancak burada yaşayan Uygur halkının geçmişte boyunduruğu altında olduğu Türk halkı ile etnik bir bağı bulunmamaktadır.

« Türk Devletleri Teşkilatı »nın kurulmasının ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar yeniden başladı.

Çeviri
Osman Soysal