Volgens de officiële website van de Europese Unie is het Voltaire Netwerk een bende verraders in dienst van de Russische Federatie die belast is met het belasteren van het Amerikaanse leger.

De Europese Dienst voor extern optreden heeft in 2015 de EastStratCom Task Force opgericht, een eenheid die belast is met de bestrijding van desinformatie van de Russische geheime diensten. De taskforce publiceert een website, EUvsDisinfo.eu, en stuurt wekelijks e-mails naar EU-journalisten, zodat zij de boodschap kunnen verspreiden. We hebben al gemeld dat deze eenheid verbonden is met het NAVO-communicatiecentrum in Riga [1].

Deze eenheid heeft zojuist de journalisten van de Unie gewaarschuwd en trouwens ook allen die de informatie hebben opgevangen [2] dat ons artikel van 31 maart, "Coupschisten in de schaduw van het coronavirus" [3], Russische desinformatie is [4].

Ten eerste hebben wij op een officiële site van de Unie degene aangetroffen die verantwoordelijk is voor de identificatie van Russische desinformatie - en niet voor de eerste keer. Wij hebben geen enkele band met de Russische autoriteiten, noch met die van een ander land. Dit is pure laster.

Ten tweede wordt in de weerlegging van de EU alleen maar gezegd dat ons werk "Een overdreven interpretatie van een artikel uit de Newsweek van medio maart, zou zijn. Newsweek beschrijft de rol van het Amerikaanse leger in het geval van onbekwaamheid van politieke leiders" (Een overdreven interpretatie van een Newsweek-artikel uit medio maart. Newsweek beschrijft de rol van het Amerikaanse leger, mocht de politieke leiding onbekwaam zijn). We hebben echter een deel van William Arkin’s artikel geciteerd zonder het te vervalsen en door de informatie te analyseren in relatie tot anderen die niet meer omstreden zijn. Het is de relativering van al deze gegevens die de EU belemmert.

Tot nu toe heeft de overheid particuliere initiatieven gefinancierd om dissidente bronnen te ontkrachten. Dit is bijvoorbeeld de functie van de Decodex du Monde [5]. Nu is het zaak om verder te gaan en hen te beschuldigen van verraad.

Om een onderscheid te maken tussen waar en niet waar, oefen uw kritische geest!

NewsGuard, een in New York gevestigd bedrijf dat is opgericht om de betrouwbaarheid van internetsites te evalueren en een notitie te maken over zoekmachines, nam contact met ons op en vroeg ons eerst wat onze relaties met de Syrische staat zijn, en vervolgens wat we "vinden van deze kritiek".

NewsGuard is zeer neutraal. De raad van bestuur is geheim, maar de adviesraad bestaat ook uit een van de medeoprichters van Wikipedia (Jimmy Wales) en voormalig directeur van de CIA en NSA (General Michael Hayden),

de voormalige secretaris-generaal van de NAVO (Anders Fogh Rasmussen), de voormalige minister van Binnenlandse Veiligheid (Tom Ridge) of de voormalige staatssecretaris voor Openbare Diplomatie - d.w.z. Propaganda (Richard Stengel) [6].

Op de Franse site is NewsGuard voorzichtig met het geven van de namen van de leden van de Raad van Advies, behalve één, Anders Fogh Rasmussen. Zonder te aarzelen om te liegen, presenteert hij de voormalige secretaris-generaal van de NAVO niet als een hoge ambtenaar van het Atlantisch Bondgenootschap, maar van de Verenigde Naties.

Volgens de Europese Verdragen beschermt de NAVO de EU, dat wil zeggen dat de Europese Unie het civiele deel is van een geheel waarvan de NAVO het militaire deel is.

Na verschillende pogingen om een van mijn collega’s te ontvoeren of te vermoorden en in vier verschillende landen hebben we reden om aan te nemen dat het de Atlantische alliantie is die onze website vele malen heeft geïnfiltreerd, zelfs gehackt. Onze keerzijde lijkt niet-dodelijk te zijn: liegen en smaad.

Oorlogspropaganda is een driefasig proces om het publiek te betrekken bij zaken die normaal gesproken niet populair zouden zijn:

 De eerste fase bestaat uit het vermengen van het valse met het ware en het beschuldigen van degenen die de waarheid vertellen dat ze zich vergissen of liegen (nepnieuws).

 De tweede fase is om alle afwijkende toespraken te verwerpen en zo een schijn van eensgezindheid rond de valse waarheid te creëren. Op dit moment zijn de dissidenten geen schreeuwers of bedriegers meer, maar worden ze verraders.

 De derde fase is om de doelwitten aan te zetten tot het beoefenen van handelingen die symbool staan voor instemming met de nieuwe ideologie.

Er is net een stap gezet.

Vertaling
Martien van den Hurk

[1De Navo campagne tegen de vrije meningsuiting”, door Thierry Meyssan, Vertaling Bart Ero, Voltaire Netwerk, 7 december 2016.

[2Subscribe

[3Putchists in the Shadow of the Coronavirus”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 31 March 2020.

[4Disinfo: The bankers and the military prepare a takeover in the US”, EUvsDisinfo.eu, April 30, 2020.

[5Nato and the European Union are behind Decodex”, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 16 February 2017. “The truth about « fake news »”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 16 January 2018.

[6Our Advisory Board”, NewsGuard, consulted May 3, 2020.