مطابق با این سایت رسمی اتحادیه ی اروپا ، شبکه ی ولتر از گروهی خائن تشکیل شده که در خدمت روسیه فعالیت می کنند و قصدشان بدنام کردن ارتش ایالات متحده می باشد .

East StratCom Task Forceشبکه ی اقدامات خارجی اروپا در سال ۲۰۱۵ نیروهای
را به وجود آورد ، که هدف آن مبارزه با اخبار انحرافی شبکه های اطلاعاتی روسیه بوده هر هفته نامه های الکترونیکی به EuvsDisinfo.euاست. سایت اینترنتی با نام
روزنامه نگاران اتحادیه ی اروپا می فرستد تا اخبار آنها را پخش کنند . ما پیش از این در باره ی این شبکه نوشته ایم که وابسته به مرکز اطلاع رسانی سازمان ناتو در شهر ریگا می باشد [1]

این شبکه به خبرنگاران اتحادیه ی اروپا و بخصوص کسانی که در این سایت ثبت نام کرده اند هشدار داده (۲) که مقاله ی ۳۱ ماه مارس ماه با نام ٬٬ کودتا چیان در سایه ی ویروس کورونا [2] شامل اخبار انحرافی روسیه می باشد [3]

اولاََ ، از اینکه ما در سایت رسمی اتحادیه ی اروپا قرار گرفته ایم که مسئول شناسایی اخبار انحرافی روسیه می باشد – و این برای اولین بار نیست – بسیار ناخشنود می باشیم. ما هیچ ارتباط ، باحاکمین روسیه ، و با هیچ کشور دیگری نداریم . این موضوع یک افتراء می باشد.

دوماََ ،تحریفات اتحادیه ی اروپا تنها محدود به نشان دادن اقدامات ما می باشد به صورت : ٬٬ تعبیر اغراق آمیز مقاله ای از نیوزویک در نیمه ی اول ماه مارس. نیوزویک از نقش ارتش آمریکا در صورت عدم توانایی مسئولین سیاسی نقل می کند :
(An exaggerated interpretation of a Newsweek article from Mid-March. Newsweek describes the role of the US military, should the political leadership be incapacitated )
ما تنها بخشی از مقاله ی ویلیام آرکین را نقل کردیم بدون آنکه آن را در برابر مقالات دیگری تغییرو تفسیر کنیم . این موضوع شامل چشم اندازی بر داده هایی است که باعث رنجش اتحادیه ی اروپا شده .

تا کنون ، نیروهایی از اقدامات خصوصی حمایت مالی می کردند تا بتوانند منابع مخالفین را از اعتبار بیاندازند . به طور مثال باید عمل کرد رمز گشایی جهانی را نام برد [4] هم اکنون با گامی به جلو آنها را متهم می سازند.

برای تشخیص اخبار درست از نادرست ، کمی به منطق خود رجوع کنید !

نیوزگارد ، که سازمانی است در نیویورک ، برای ارزش گذاری به سایت های اینترنتی به وجود آمده . آنها در شبکه ی جستجوگر خود با ما تماس گرفتند تا مشخص کنند ارتباط ما با دولت سوریه چگونه بوده است ، و نظر ما در باره ی این ٬٬ انتقاد٬٬ چه می باشد.

نیوزگارد شبکه ی نسبتاََ بی طرفی است . مشاوران مدیران آنها محرمانه می باشند ، اما شورای مشاوران آنها شامل یکی از بنیان گذاران ویکیپدیا ( جیم ولز ) ، همچنین دبیر سابق سازمان سیا و سازمان امنیت ملی (ژنرال مایکل هایدن ) ، همچنین مدیر سابق سازمان ناتو ( اندرس فوگ راسموسن ) و دبیر سابق امنیت ملی ( تام ریدج ) و هم چنین مشاور سیاست عمومی کشور – به مفهوم تبلیغات - ( ریچارد استندج ) می باشد [5]

نیوز گارد در سایت فرانسوی خود حاضر نشده نام مشاورین خود را بیاورد - به جز نام آندرس فوگ راسموسن را . همچنین اضافه بر این دروغ ، دبیر سابق سازمان ناتو را به صورت یکی از کارمندان شبکه ی ناتو معرفی نمی کند ، بلکه او را کارمند سازمان ملل خوانده است .

سازمان ناتو مطابق با پیمانی که با اتحادیه ی اروپا دارد از کشورهای آن دفاع می کند . به این معنا که اتحادیه ی اروپا بخش غیر نظامی شبکه ای است که سازمان ناتو بخش نظامی آن می باشد.

پس از اقدام به آدم ربایی و کشتن من و یکی از همکارانم در چهار کشور جهان ، ما متوجه شدیم که پیمان آتلانتیک شمالی بارها توانسته سایت ما را با هکرها ببندد . هم اکنون نیز دشمنان ما به وسیله ی اقداماتی نظیر ترویج دروغ و افتراء علیه ما استفاده می کنند .

تبلیغات جنگی روندی است که در سه فاز انجام می گیرد تا عموم مردم را در موضوعاتی که آنها به طور طبیعی رد می کنند ، درگیر سازند:
اولین اقدام شامل قرار دادن کذب در کنار حقیقت می باشد . همچنین کسانی را که حقیقت را بیان می کنند به دروغ گویی متهم سازند ( اخبار جعلی ).

دومین اقدام آنها دور کردن سخنرانی های مخالفین می باشد ، تا بتوانند در برابر حقیقت دروغین خود ، اتحاد کاذبی را نشان دهند . در این صورت است که مخالفین تنها خیال بافی نمی کنند و تبدیل به خائن می شوند .

سومین اقدام ،اهداف خود را به اعمال نمادین تشویق می کنند تا ایدئولوژی جدید آنها مورد تصدیق قرار بگیرد.

یک گام در این راه برداشته شده .است

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1«La campagne de l’Otan contre la liberté d’expression», Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 5 décembre 2016.

[2“کودتاچیان در پس سایه ی ویروس کورون”, بوسيله ى تی یری میسان‬, ترجمه Sylvia Bejanian, شبکه ولتر, 20 آوريل 2020, www.voltairenet.org/article209753.html

[3Subscribe

[4«La vérité sur les "fake news"», Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 16 janvier 2018.

[5Our Advisory Board”, NewsGuard, consulted May 3, 2020.