President Donald Trump heeft een portret van zijn voorganger, Andrew Jackson, in zijn kantoor in het Witte Huis geplaatst.

Hier zijn we dan: de ramp die al 30 jaar te voorzien is, dreigt. De Verenigde Staten stevenen onverbiddelijk af op afscheiding en burgeroorlog.

Sinds de ondergang van de USSR had het "Amerikaanse Rijk" geen existentiële vijand meer en had het dus geen reden meer om te bestaan. De poging van George H. Bush (de vader) en Bill Clinton om het land een nieuw leven te geven met de globalisering van de handel vernietigde de middenklasse in de VS en bijna het hele Westen. De poging van George W. Bush (de zoon) en Barack Obama om de wereld te organiseren rond een nieuwe vorm van kapitalisme - het financiële kapitalisme is deze keer vastgelopen in het zand van Syrië.

Het is te laat om het tij te keren. De poging van Donald Trump om het Amerikaanse Rijk te verlaten en de inspanningen van het land te heroriënteren op zijn binnenlandse welvaart is gesaboteerd door de elites die de puriteinse ideologie van de Pilgrims Fathers omarmen. Als gevolg daarvan is het door Richard Nixon en zijn verkiezingsadviseur Kevin Philipps zo gevreesde moment aangebroken: de Verenigde Staten staan op de rand van afscheiding en burgeroorlog.

Wat ik schrijf is geen fantasie, maar de analyse van veel waarnemers in de Verenigde Staten en over de hele wereld. Zo heeft het Hooggerechtshof van Wisconsin zojuist het verkiezingsfraudeberoep van Donald Trump onontvankelijk verklaard, niet op juridische gronden, maar omdat "het de doos van Pandora zou openen".

In tegenstelling tot de verkeerde voorstelling van zaken die de internationale pers overheerst, worden de beroepen van de vertrekkende president ofwel op juridische gronden beoordeeld en heeft hij duidelijk gelijk, ofwel worden ze op politieke gronden beoordeeld en zal het vinden van zijn gelijk een burgeroorlog uitlokken. Maar het conflict is al te ver gevorderd. Door hem politiek te veroordelen in strijd met de wet zal er ook een burgeroorlog uitbreken.

We moeten de presidentsverkiezingen niet langer interpreteren als een rivaliteit tussen Democraten en Republikeinen, terwijl Donald Trump nooit heeft beweerd lid te zijn van de Republikeinse Partij, die hij tijdens zijn campagne van 2016 heeft bestormd. Hij is geen verlicht man, maar een opvolger van president Andrew Jackson (1829-37). Ja, ideologisch gezien was de cernier een voorbode van de "Zuiderlingen", de "Confederatie".

Het feit dat Andrew Jackson in Europa wordt genegeerd, betekent niet dat hij geen marginaal figuur is in de Amerikaanse geschiedenis. Zijn portret staat op het $20 biljet, hij die zijn veto uitsprak over de Federal Reserve.

We moeten ophouden te doen alsof Donald Trump niet de meerderheid van zijn medeburgers vertegenwoordigde toen hij in 2016 voor het eerst tot president werd gekozen, toen hij net duizenden kandidaten in zijn naam heeft geholpen om lokale verkiezingen te winnen en toen hij net miljoenen stemmen meer heeft gewonnen dan in 2016.

Niemand in Europa lijkt echter te durven zien wat er voor ons gebeurt, omdat iedereen zich vastklampt aan het idee van een Verenigde Staten van Amerika als toonbeeld van democratie. Lees alstublieft de Amerikaanse grondwet, het duurt maar een paar minuten. Het erkent de soevereiniteit van de Federale Staten, niet van het volk. De hoofdontwerper, Alexander Hamilton, zei het en schreef in de Federalist Papers: het doel is een regime te vestigen dat vergelijkbaar is met de Britse monarchie zonder aristocratie, vooral niet een democratie.

Deze grondwet heeft slechts twee eeuwen geduurd vanwege het compromis van de eerste tien amendementen (Bill of Rights). Maar in het tijdperk van de globalisering van informatie kan iedereen zien dat de dobbelstenen geladen zijn. Het is een tolerant maar oligarchisch systeem. In de Verenigde Staten worden bijna alle wetten opgesteld door georganiseerde pressiegroepen, ongeacht wie er in het Congres en het Witte Huis wordt gekozen. De politieke staf is slechts een rookgordijn dat de echte macht verbergt. Elke beslissing van een politicus wordt door deze groepen genoteerd, en de gidsen die hun docility samenstellen worden jaarlijks gepubliceerd.

De Europeanen, die de Verenigde Staten als democratische natie willen vertegenwoordigen, blijven beweren dat de presidentsverkiezingen een zaak van de kiezers zijn. Dat is absoluut niet waar. De Grondwet voorziet niet in de verkiezing van de federale president in de tweede graad door het volk, maar door een door de gouverneurs benoemd kiescollege. In de loop van de tijd hebben de gouverneurs in hun staten verkiezingen gehouden voordat zij de leden van het kiescollege kozen.

Sommigen, maar niet allemaal, hebben ermee ingestemd om het in hun lokale grondwetten op te nemen. Uiteindelijk maakt het de Federale Hoge Raad niets uit, zoals we zagen toen George W. Bush v. Al Gore 20 jaar geleden werd benoemd. Er werd expliciet gezegd dat het potentiële verkiezingsfraude dat in Florida plaatsvond, niet binnen de jurisdictie van het land viel.

In die context zou Donald Trump waarschijnlijk de verkiezingen van 2020 hebben gewonnen als de Verenigde Staten een democratie waren geweest, maar hij verloor omdat het een oligarchie is en de politici hem niet willen.

De Jacksonianen, aanhangers van de democratie, hebben geen andere keuze dan de wapens op te nemen om hun zaak te doen zegevieren, zoals het tweede amendement op hun grondwet uitdrukkelijk bepaalt. In de oorspronkelijke zin van die tekst is het recht van de Amerikanen om allerlei oorlogswapens te verwerven en te dragen bedoeld om hen in staat te stellen in opstand te komen tegen een tirannieke regering, zoals ze dat ook tegen de Britse monarchie hebben gedaan. Dat is de betekenis van het compromis van 1789, dat volgens de meeste van hen gebroken is.

Generaal Michael Flynn, de kortstondige National Security Advisor, heeft zojuist opgeroepen tot de opschorting van de grondwet en de invoering van de staat van beleg om een burgeroorlog te voorkomen. Het Pentagon, waarvan het hoofd een maand geleden werd vervangen door de vertrekkende president ten gunste van vrienden van de generaal, staat klaar.

Donald Trump, van zijn kant, heeft aangekondigd dat hij zal verschijnen voor de rechtbank van Texas die zal beslissen over lokale verkiezingsfraude. Texas is een van de twee staten die een onafhankelijke republiek vormden voordat ze tot de Verenigde Staten toetraden.

Maar toen zij toetrad, behield zij het recht om zich af te melden. In 2009 dreigde de toenmalige gouverneur, Rick Perry, zich af te scheiden. Dit idee is nog steeds sterk. Vandaag zal het lokale Congres naar verwachting stemmen over het voorstel van vertegenwoordiger Kyle Biedermann voor een referendum over de onafhankelijkheid.

Het ontbindingsproces van de Verenigde Staten zou sneller kunnen verlopen dan dat van de USSR. Het werd destijds in Moskou bestudeerd door professor Igor Panarin. De demografie is sindsdien veranderd en is geanalyseerd door Colin Woodard. Het land zou dan op culturele basis worden opgesplitst in 11 afzonderlijke staten.

Deze problemen worden nog verergerd door klachten tegen de wetgevers van zo’n 20 staten die tijdens de uitbraak van Covid-19 wetten hebben aangenomen die het stemmen in strijd met hun eigen grondwet regelen. Als deze beroepen, die juridisch gegrond zijn, succesvol zijn, zullen ze niet alleen de presidentsverkiezingen moeten annuleren, maar ook alle lokale verkiezingen (parlementsverkiezingen, sheriffs, openbare aanklagers, enz.).

Het zal niet mogelijk zijn om de vermeende feiten in Texas en elders vóór de vergadering van de federale verkiezingsraad te verifiëren. Texas en andere staten met een vergelijkbaar beroep, evenals de staten die de verkiezingen moeten annuleren, zullen daarom niet kunnen deelnemen aan de benoeming van de volgende president van de Verenigde Staten.

In een dergelijk geval is de enige vervangingsprocedure die van toepassing is voor het nieuwe Congres, waarin de Puriteinen in de minderheid zijn en de Jacksonianen in de meerderheid.

Vertaling
Martien van den Hurk