De inauguratietoespraak van president Biden van 20 januari 2021 zat vol goede bedoelingen, maar spreekt de feiten niet zozeer tegen als wel zichzelf [1].

Het was een ode aan de democratie en een oproep tot nationale eenheid.

Zijn voorganger en de kiezers van zijn voorganger ervan beschuldigen tegen de democratie te zijn, was grotesk van een man die via ondemocratisch kiesrecht werd verkozen. Er zij aan herinnerd dat het tellen van de stemmen op vele plaatsen achter gesloten deuren plaatsvond, zonder toeschouwers of waarnemers, zoals in een dictatuur. En passant is het stilzwijgen van de "democratische" staten uiterst schokkend.

Bovendien was er iets surrealistisch aan het oproepen tot nationale eenheid, ten overstaan van een bevoorrechte wijk van de bevoorrechten, onder de bescherming van 25.000 gewapende mannen.

Wat de rest van de toespraak betreft, deze was een aankondiging van de terugkeer van het imperialisme en de rechtvaardiging daarvan door het Amerikaanse exceptionalisme. President Biden zei, "We zijn een grote natie. We kunnen raciale rechtvaardigheid bereiken en Amerika weer de grootste kracht voor het goede in de wereld maken. Afghanen, Irakezen, Libiërs, Syriërs, Jemenieten en Libanezen zullen dat op prijs stellen.

Dit alles is niet nieuw, maar men dacht dat de nachtmerrie van het imperialisme voorbij was.

Wat Joe Biden al heeft gedaan

Joseph Robinette Biden Jr. (78) ging meer dan een halve eeuw geleden de politiek in. Hij heeft zeven termijnen als senator (1973-2009) en twee termijnen als vicepresident (2009-2017) gediend.

Als verkozen ambtenaar van Delaware nam hij deel aan de operaties van de Verenigde Staten tegen belastingparadijzen waarover zij geen zeggenschap heeft. Het doel was de houders van kapitaal te dwingen dit over te brengen naar wat het grootste belastingparadijs ter wereld is geworden: Delaware.

Tijdens al zijn mandaten verdedigde hij vooral de belangen van het Pentagon.

Tijdens de oorlogen in Joegoslavië ijverde hij voor de bewapening van de Bosnische Moslims en steunde hij het optreden van het Arabisch Legioen van Osama bin Laden en dat van de Saoedische en Iraanse troepen [2]. Met zijn vriend de Republikeinse Senator John McCain, drong hij er bij President Bill Clinton op aan om in Kosovo in te grijpen.

Tijdens de oorlog in Afghanistan was hij de eerste politieke figuur die daarheen ging om de Afghaans-Amerikaanse president Hamid Karzai te steunen.

Hij promote het idee van een oorlog tegen Irak en de moord op president Saddam Hoessein. Later gaf hij zijn naam aan een plan om Irak op te delen in drie afzonderlijke confessionele landen, overeenkomstig de strategie Rumsfeld/Cebrowski.

Toen hij vice-president werd, nam hij deel aan het misleiden van de VN-mensenrechtencommissie over de situatie in Lbye en rechtvaardigde daarmee de vernietiging van dit land. Hij nam ook deel aan de propaganda tegen Syrië en steunde de jihadisten.

Na de Russische interventie heeft het Witte Huis echter getracht zijn hele pakket uit dat land terug te trekken en heeft het de verantwoordelijkheid voor de misdaden tegen Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije afgewezen, alvorens zijn verklaring in te trekken.

Jo Biden is ook een groot voorstander van Hollywood. Hij was persoonlijk verantwoordelijk voor het sluiten van illegale uploadsites zoals Megaupload en het arresteren van de makers ervan om de royalty’s van de grote studio’s veilig te stellen.

Joe Biden’s gezondheidstoestand staat hem niet toe te regeren...

Iedereen weet dat de president van de Verenigde Staten seniel is. Tijdens zijn verkiezingscampagne verwarde hij herhaaldelijk personen en plaatsen en promootte hij zelfs de initiatieven die zijn zoon, die vijf jaar geleden overleed, zou nemen. Daarom zou hij zelf niet aan de macht moeten zijn. Voorlopig zal zijn stafchef, Ron Klain, voor hem beslissen. Uiteindelijk zou het Congres snel kunnen erkennen dat de president niet in staat is zijn ambt uit te oefenen en zijn macht overdragen aan zijn vice-president, Kamala Harris.

In de huidige periode is Ron Klain een pure verdediger van de belangen van transnationale ondernemingen om winst te maken in China. Zijn vrouw, Monica Medina, is een milieuactiviste. Zij was in dienst van de familie Wharton, eigenaars van Wallmart; miljardairs van wereldformaat die hun fortuin maken met offshoring naar China.

Joe Biden’s eerste stappen

Op de website van het Witte Huis staan de zes prioriteiten van de nieuwe president:
 1. Klimaat (d.w.z. een revolutie van schone energie);
 2. Rassengelijkheid (vooral niet gelijkheid);
 3. Economie (d.w.z. terugkeer naar de situatie van vóór de Sovjet-Unie-19);
 4. Gezondheid (vereenvoudiging van het stelsel van gezondheidszorg en verlaging van de kosten ervan);
 5. immigratie (om het te vergemakkelijken);
 6. Het herstel van Amerika’s algemene status.

Op de dag van de inhuldiging werd een stortvloed van documenten gepubliceerd. Zij illustreren dit programma slechts zeer ten dele en zijn geschreven door persoonlijkheden uit de uiterst linkse hoek van de partij (ervan uitgaande dat het woord uiterst links vandaag de dag nog enige betekenis heeft).

De eerste presidentiële proclamatie was om de dag van zijn inhuldiging tot dag van de eenheid te maken [3]. Zich beroepend op Franciscus van Assisi, zoals hij in zijn toespraak Augustinus had aangeroepen, beweert hij dat de democratie heeft gezegevierd (verwijzend naar de " verachtelijke " kiezers van Donald Trump die niets respecteren) en roept hij elke Amerikaan op om het volgende hoofdstuk te schrijven.

Toen kondigde president Biden aan dat hij van plan was het klimaatakkoord van Parijs opnieuw in te voeren. [4]. In tegenstelling tot wat de media hebben afgeschilderd, is het in feite de bedoeling om het financiële compensatiesysteem voor broeikasgasemissierechten opnieuw in te voeren; een systeem dat alleen de eigenaars van de beurs van Chicago ten goede zal komen en waarschijnlijk geen effect zal hebben op het klimaat [5].

Het eerste decreet was bedoeld om raciale "gelijkheid" te bevorderen. [6]. Rassengelijkheid zou inhouden dat alle mensen gelijk zijn en dat er dus geen rassen bestaan. Integendeel, president Biden is van mening dat de mensheid verdeeld is in verschillende rassen, en dat elk ras gelijke kansen moet krijgen, ongeacht de grootte van zijn bevolking. Dit is een ondemocratisch standpunt, typisch voor Neo-puriteins denken. Aangezien Joe Biden een lange geschiedenis van racistische grappen heeft (ook tegen Barack Obama), moet dit decreet de mensen die grappen doen vergeten.

De tweede proclamatie zal een einde hebben moeten maken aan "discriminerende" inreisverboden in de VS [7]. President Trump had namelijk een inreisverbod uitgevaardigd voor onderdanen van staten waarvan de ambassades niet konden nagaan of het al dan niet om jihadi’s ging. Het bleek dat Biden en zijn vrienden het Midden-Oosten in het algemeen hadden verwoest, en de betrokken landen hadden allemaal een grote moslimbevolking. De nieuwe president vond dus dat deze veiligheidsmaatregel moslims discrimineerde.

Een tweede uitvoeringsbesluit stelt het dragen van chirurgische maskers verplicht in alle federale rechtsgebieden. [8]. President Biden is van plan om alle wetenschappelijke aanbevelingen betreffende Covid-19 uit te voeren. Hij verklaarde dat hij zijn ambtenaren beschermde door het masker verplicht te stellen. Het Center for Disease Control and Prevention (CDC) had echter zojuist de gehele wereldwijde medische literatuur over dit onderwerp bestudeerd om het gebruik van maskers te beoordelen. De conclusie luidde dat maskers in het dagelijks leven niet nuttig zijn, maar de epidemie kunnen verminderen bij bijeenkomsten van mensen die samen zingen of schreeuwen (sportwedstrijden, concerten of religieuze plechtigheden). De CDC, gehoorzaam, stemde onmiddellijk zijn wetenschappelijke aanbevelingen af op de presidentiële toespraak.

De derde algemene maatregel van bestuur herziet het immigratiebeleid [9]. In overeenstemming met de "woke" ideologie wil men de bouw van de muur aan de Mexicaanse grens tegenhouden en de komst van Zuid-Amerikaanse migranten organiseren. Een colonne van tienduizenden Hondurezen marcheerde onmiddellijk naar het "land van de vrijheid".

Het volgende decreet wijzigt de regels van de volkstelling [10]. President Trump had illegale immigranten uitgesloten van de volkstelling. Volgens de tekst van het decreet zelf kan men echter, door illegale immigranten te tellen, hopen het aantal parlementsleden te verhogen dat wordt toegekend aan federale staten die gunstig staan tegenover immigratie. Het is vrij zeldzaam dat dit in het openbaar gebeurt als een verkiezingstruc.

In een brief aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties wordt hem medegedeeld dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit de Wereldgezondheidsorganisatie [11]. Opnieuw had president Trump gekozen voor terugtrekking omdat de organisatie van afhankelijkheid van de Amerikaanse CDC was overgegaan naar afhankelijkheid van China. Bij gebrek aan nieuwe informatie is de intrekking van president Biden uitsluitend ideologisch van aard.

Wat volgde was een soortgelijk besluit om iedereen toe te staan zijn geslacht te kiezen, ongeacht zijn geslacht [12]. Zo wordt in de rubriek "correspondentie" (Contact opnemen) van de website van het Witte Huis gevraagd om iemands geslacht te specificeren: man, vrouw, neutraal of anders. Ofwel mag elke atleet op grond van de nieuwe bepalingen kiezen of hij of zij aan mannelijke of vrouwelijke wedstrijden wil deelnemen.

Het is mogelijk dat deze teksten zijn geschreven met als enig doel bepaalde kiezers tevreden te stellen, of dat zij zijn geschreven door een neo-Puriteinse groep, maar het is ook mogelijk dat zij de richting aangeven die door president Biden is gekozen. Dit is des te verrassender omdat president Trump zijn ambt heeft neergelegd en nu door de Republikeinse Partij wordt genegeerd. Er was geen reden om een man neer te slaan en zijn kiezers te provoceren. Het is des te gênanter omdat deze kinderachtige houding tegen alles wat zijn voorganger deed, de uiterst linkse leden van de Democratische Partij geenszins tot bedaren brengt.

Wij verwachtten demonstraties van de Trumpers op de dag van de inhuldiging, maar die waren er niet. De volgende dag waren het echter de Antifa’s die in verschillende grote steden rellen veroorzaakten, onder het motto "Fuck Trump! Fuck Biden! ».

In feite wakkert president Biden de verdeeldheid aan, en marcheert hij naar een burgeroorlog.

[1«Inaugural Address», by President Joseph R. Biden, Jr., White House, January 20, 2021.

[2The Muslim Brotherhood as auxiliaries of the Pentagon”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 13 July 2019.

[3A National Day of Unity”, Joe Biden, White House, January 20, 2021.

[4Paris Climate Agreement”, Joe Biden, White House, January 20, 2021.

[5The Climate Pretext (Part 3) - 1997-2010: Financial Ecology”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Оdnako (Russia) , Voltaire Network, 7 December 2015.

[7Proclamation on Ending Discriminatory Bans on Entry to The United States”, Joe Biden, White House, January 20, 2021.

[8Executive Order on Protecting the Federal Workforce and Requiring Mask-Wearing”, Joe Biden, White House, January 20, 2021.

[11Letter to His Excellency António Guterres”, Joe Biden, White House, January 20, 2021.